Procedūra : 2013/2670(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-000061/2013

Pateikti tekstai :

O-000061/2013 (B7-0211/2013)

Debatai :

PV 01/07/2013 - 17
CRE 01/07/2013 - 17

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Parlamentiniai klausimai
PDF 186kWORD 25k
2013 m. gegužės 21 d.
O-000061/2013

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000061/2013

Komisijai

Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis

Brian Simpson

Transporto ir turizmo komiteto vadu


  Tema:  Kelių eismo sauga 2011-2020 m. Pirmasis etapas rengiant sužalojimų mažinimo strategiją

 Atsakymas plenariniame posėdyje 

Savo 2011 m. rugsėjo 27 d. rezoliucijoje dėl 2011–2020 m. Europos kelių eismo saugos[1] Parlamentas paragino Komisiją iki 2011 m. pabaigos savo politines gaires dėl kelių eismo saugos išplėtoti iki visavertės veiksmų programos, apimančios išsamų priemonių rinkinį su aiškiais jų įgyvendinimo tvarkaraščiais. Parlamentas ypatingai ragino iškelti kitus aiškius ir kiekybiškai įvertinamus tikslus siekiant 40 proc. sumažinti sunkiai sužalotų asmenų skaičių remiantis vienoda apibrėžtimi.

Neseniai parengtame Komisijos tarnybų darbiniame dokumente, pavadintame „Pirmasis etapas rengiant sužalojimų mažinimo strategiją“ (SWD(2013)94), Komisija pristato iki šiol padarytos pažangos apžvalgą. Joje daugiausiai dėmesio skiriama susitarimui dėl vienodos sąvokos „sunkus sužalojimas“ apibrėžties ir duomenų rinkimo procesui, šiuos abu klausimus Transporto ir turizmo komitetas vertina palankiai. Tačiau, deja, dokumente nesiūlomos jokios konkrečios priemonės arba ES keliuose nukentėjusiųjų skaičiaus sumažinimo tikslai.

Atsižvelgiant į tai, kad pranešama, jog kiekvienais metais ES keliuose nukenčia 1 500 000 žmonių, ir 300 000 iš jų sunkiai, Parlamentas yra susirūpinęs dėl to, kad iki šiol jokių konkrečių veiksmų, regis, nebuvo imtasi.

Kaip nauja bendra ES apibrėžtis prisidės prie iniciatyvų, skirtų sunkių sužalojimų klausimui spręsti, kėlimo? Kaip Komisija nustatys, kurios priemonės labiausiai apsaugo nuo sunkių sužalojimų?

Kada Komisija nustatys tikslą sumažinti sunkius sužalojimus iki 2020 m.? Kaip bus stebima pažanga (atsižvelgiant į grafiką, etapus, laikotarpio vidurio peržiūrą)?

Kada Komisija imsis priemonių pažeidžiamiems naudotojams apsaugoti? Ar Komisija parengs eismo įvykiuose nukentėjusiesiems vietoje teikiamos medicinos pagalbos geriausios patirties vadovą?

Pateikta: 21.5.2013

Perduota: 23.5.2013

Atsakyti iki: 30.5.2013

[1]   OL C 56 E, .2013 2 26, p.54.

Klausimo originalo kalba: EN 
Teisinė informacija - Privatumo politika