Parlamenta jautājums - O-000061/2013Parlamenta jautājums
O-000061/2013

  Ceļu satiksmes drošība 2011.-2020. gadā - pirmie soļi ceļā uz traumu novēršanas stratēģiju

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000061/2013
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Brian Simpson
Transporta un tūrisma komiteja komitejas vārdā

Procedūra : 2013/2670(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000061/2013
Iesniegtie teksti :
O-000061/2013 (B7-0211/2013)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

2011. gada 27. septembra rezolūcijā par Eiropas ceļu satiksmes drošību no 2011. līdz 2020. gadam[1] Eiropas Parlaments aicināja Komisiju līdz 2011. gada beigām izstrādāt iesniegtos priekšlikumus, pārvēršot tos par pilnvērtīgu rīcības programmu, kurā iekļauts detalizēts pasākumu saraksts ar precīzu to īstenošanas grafiku. Jo īpaši Parlaments aicināja noteikt skaidrus un izmērāmus mērķus cietušo personu, kas guvušas dzīvībai bīstamus ievainojumus, samazināšanai par 40 %, pamatojoties uz vienotu definīciju.

Nesen sagatavotajā dienestu darba dokumentā „Pirmie soļi ceļā uz traumu novēršanas stratēģiju” (SWD(2013)94) Komisija sniedz pārskatu par līdz šim paveikto. Pie panākumiem galvenokārt minēta vienošanās par kopēju nopietnas traumas definīciju un datu vākšanas procesu, un abus šos sasniegumus Transporta un tūrisma komiteja vērtē atzinīgi. Diemžēl dokumentā tomēr nav piedāvāti nekādi konkrēti pasākumi vai mērķi, lai samazinātu uz ES ceļiem ievainoto cilvēku skaitu.

Ņemot vērā to, ka katru gadu uz ES ceļiem tiek ievainoti 1 500 000 cilvēki, no kuriem 300 000 gūst nopietnas traumas, Eiropas Parlaments pauž bažas par to, ka līdz šim, šķiet, nav veikti nekādi konkrēti pasākumi.

Kā jaunā Eiropas Savienības kopējā definīcija sekmēs iniciatīvas, lai novērstu nopietnu traumu gūšanu uz ceļiem? Kā Komisija noteiks pasākumus, ar kuriem vislabāk nepieļaut traumu gūšanu?

Kad Komisija noteiks mērķi nopietnu traumu samazināšanai līdz 2020. gadam? Kā tiks uzraudzīti sasniegumi šajā procesā (attiecībā uz grafiku, atskaites punktiem, vidusposma pārskatīšanu)?

Kad Komisija veiks pasākumus neaizsargātāko satiksmes dalībnieku aizsardzībai? Vai Komisijai izstrādās paraugprakses rokasgrāmatu par to, kā uz vietas sniedzama satiksmes negadījumos ievainoto medicīniskā aprūpe?

Iesniegšanas datums: 21.5.2013

Nosūtīts: 23.5.2013

Termiņš atbildei: 30.5.2013