Parlamentarno vprašanje - O-000061/2013Parlamentarno vprašanje
O-000061/2013

  Varnost v cestnem prometu v obdobju 2011-2020 - prvi mejniki pri oblikovanju strategije o poškodbah

Vprašanje za ustni odgovor O-000061/2013
za Komisijo
Člen 115 poslovnika
Brian Simpson
v imenu Odbora za promet in turizem

Postopek : 2013/2670(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-000061/2013
Predložena besedila :
O-000061/2013 (B7-0211/2013)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

V svoji resoluciji z dne 27. septembra 2011 o varnosti v cestnem prometu v Evropi v obdobju 2011–2020[1] je Parlament pozval Komisijo, naj do konca leta 2011 svoje politične usmeritve o varnosti v cestnem prometu razvije v celovit akcijski program, ki bi vseboval podroben niz ukrepov z jasnimi roki za njihovo izvedbo. Parlament je zlasti pozval k pripravi nadaljnjih, jasnih in merljivih ciljev za 40-odstotno zmanjšanje števila oseb s hudimi telesnimi poškodbami, in sicer na podlagi enotne opredelitve.

V svojem nedavnem delovnem dokumentu služb komisije z naslovom „Prvi mejnik pri oblikovanju strategije o poškodbah“ (SWD(2013)94) je Komisija predstavila pregled do sedaj doseženega napredka. Ta vključuje predvsem dogovor o skupni opredelitvi „resne poškodbe“ in proces za zbiranje podatkov, pri čemer Odbor za promet in turizem pozdravlja oba. Na žalost pa dokument ne ponuja konkretnih ukrepov ali ciljev za zmanjšanje števila oseb, ki se poškodujejo na cestah EU.

Glede na to, da se po poročanjih vsako leto na cestah EU poškoduje 1.500.000 ljudi, od tega 300.000 resno, je Parlament zaskrbljen, ker se zdi, da do sedaj konkretni ukrepi še niso bili sprejeti.

Kako bo nova skupna opredelitev EU pripomogla k pobudam za obravnavo resnih poškodb? Kako bo Komisija opredelila ukrepe, ki najbolje preprečujejo poškodbe?

Kdaj bo Komisija določila cilj za zmanjšanje resnih poškodb do leta 2020? Kako se bo napredek spremljal (glede na roke, mejnike, vmesni pregled)?

Kdaj bo Komisija sprejela ukrepe za zaščito ranljivih uporabnikov? Ali bo Komisija pripravila priročnik z najboljšimi praksami za zdravstveno oskrbo ljudi, ki se poškodujejo v prometnih nesrečah, na samem mestu nesreče?

Vloženo: 21.5.2013

Posredovano: 23.5.2013

Rok za odgovor: 30.5.2013