Parlamentin kysymys - O-000065/2013Parlamentin kysymys
O-000065/2013

  Rahoituspalveluja koskevien ehdotusten hyväksymisen viivästyminen komissiossa

Suullisesti vastattava kysymys O-000065/2013
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Sharon Bowles
Talous- ja raha-asioiden valiokunnan puolesta

Menettely : 2013/2658(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000065/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000065/2013 (B7-0209/2013)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Komissio on esittänyt nykyisen lainsäädäntökauden aikana suuren joukon rahoituspalveluita koskevia ehdotuksia erityisesti reaktiona rahoituskriisiin. Odotettavissa on vielä useita tärkeitä lainsäädäntöehdotuksia ennen parlamentin nykyisen kauden päättymistä vuonna 2014.

Monet komission ehdotuksista on kuitenkin esitetty parlamentille ja neuvostolle paljon myöhemmin kuin alun perin oli suunniteltu.  Tämä koski etenkin Omnibus II -ehdotusta, joka viivästyi 15 kuukautta, sekä luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehystä koskevaa direktiiviehdotusta, joka esitettiin noin vuoden verran suunniteltua myöhemmin.

Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunta on nyt erittäin huolissaan siitä, että komissio on viivytellyt tiettyjen rahoituspalveluja koskevien lainsäädäntöehdotusten hyväksymisessä. Komission on hyväksyttävä vielä erityisesti arvopaperimarkkinalainsäädäntöä koskeva direktiiviehdotus, joka oli alun perin määrä esittää vuonna 2010, ja maksupalveludirektiivin tarkistus, mikä oli määrä tehdä 1. marraskuuta 2012 mennessä.

Voiko komissio selventää aikeitaan kahteen edellä mainittuun ehdotukseen liittyen ja erityisesti kertoa,

     onko se jo suorittanut vaikutustenarvioinnit, ja ellei ole, milloin se aikoo suorittaa ne,

     mikä on ollut syynä näiden lainsäädäntöehdotusten esittämisen viivästymiseen, sekä

     milloin komissio aikoo hyväksyä vastaavat ehdotukset?

Jätetty: 31.5.2013

Välitetty: 4.6.2013

Määräaika: 11.6.2013