Pytanie poselskie - O-000065/2013Pytanie poselskie
O-000065/2013

  Opóźnienie w przyjmowaniu przez Komisję wniosków ustawodawczych dotyczących usług finansowych

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000065/2013
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Sharon Bowles
Komisji Gospodarczej i Monetarnej

Procedura : 2013/2658(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000065/2013
Teksty złożone :
O-000065/2013 (B7-0209/2013)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

W obecnej kadencji pojawiło się bardzo dużo wniosków Komisji dotyczących usług finansowych, szczególnie w reakcji na kryzys finansowy, a do końca kadencji Parlamentu w 2014 r. można się nadal spodziewać kilku ważnych wniosków ustawodawczych.

Jednak wiele wniosków Komisji zostało przedłożonych Parlamentowi i Radzie znacznie później, niż to było początkowo planowane. Stało się tak przede wszystkim w przypadku wniosku Omnibus II, gdzie opóźnienie wynosiło 15 miesięcy, a wniosek w sprawie dyrektywy o naprawie oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych został przedłożony około rok później, niż planowano.

Obecnie Komisja Gospodarcza i Monetarna Parlamentu jest głęboko zaniepokojona opóźnieniem w przyjmowaniu przez Komisję pewnych wniosków ustawodawczych dotyczących usług finansowych. Komisja nie przyjęła jeszcze przede wszystkim wniosku dotyczącego prawa papierów wartościowych, pierwotnie przewidzianego na 2010 r., ani przeglądu dyrektywy w sprawie usług płatniczych, którego termin upłynął 1 listopada 2012 r.

Zwracamy się do Komisji, by wyjaśniła swoje zamiary wobec wyżej wspomnianych dwóch wniosków, a przede wszystkim by wskazała:

     czy już zakończyła oceny skutków, a jeżeli nie, to kiedy zamierza je zakończyć,

     przyczyny opóźnienia w przedkładaniu tych wniosków ustawodawczych, oraz

     kiedy planuje przyjąć te wnioski.

Przedłożone: 31.5.2013

Przekazane: 4.6.2013

Termin na udzielenie odpowiedzi: 11.6.2013