Parlamentarno vprašanje - O-000065/2013Parlamentarno vprašanje
O-000065/2013

  Zamude Komisije pri sprejemanju predlogov o finančnih storitvah

Vprašanje za ustni odgovor O-000065/2013
za Komisijo
Člen 115 poslovnika
Sharon Bowles
v imenu Odbora za ekonomske in monetarne zadeve

Postopek : 2013/2658(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-000065/2013
Predložena besedila :
O-000065/2013 (B7-0209/2013)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

V tekočem zakonodajnem obdobju je bilo predstavljenih veliko predlogov Komisije o finančnih storitvah, zlasti kot odziv na finančno krizo, številni pomembni predlogi pa se pričakujejo še pred koncem sedanjega zakonodajnega obdobja leta 2014.

Vendar je bilo v tekočem zakonodajnem obdobju veliko teh predlogov posredovanih Parlamentu in Svetu veliko kasneje, kot je bilo sprva načrtovano. To je bil predvsem primer predloga Omnibus II, ki je imel 15-mesečno zamudo, in predloga direktive za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij, ki je bil predložen leto pozneje, kot je bilo načrtovano.

Danes je Odbor za ekonomske in monetarne zadeve Evropskega parlamenta izredno zaskrbljen zaradi zamud Komisije pri sprejemanju nekaterih zakonodajnih predlogov za finančne storitve. Komisija mora še sprejeti zlasti predlog direktive za zakonodajo o vrednostnih papirjih, ki je bil sprva predviden za leto 2010, ter revidirano direktivo o plačilnih storitvah, ki bi morala biti končana 1. novembra 2012.

Želeli bi, da Komisija pojasni svoje namere glede dveh zgoraj omenjenih predlogov ter naj natančneje navede,

     ali je že končala presojo vpliva in če ne, kdaj namerava to storiti,

     razloge za zamudo pri vlaganju teh zakonodajnih predlogov in

     kdaj namerava sprejeti te predloge?

Vloženo: 31.5.2013

Posredovano: 4.6.2013

Rok za odgovor: 11.6.2013