Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 272kWORD 32k
18 Ιουνίου 2013
O-000069/2013

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000069/2013

προς την Επιτροπή

Άρθρο 115 του Κανονισμού

Nikolaos Chountis, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Søren Bo Søndergaard, Willy Meyer, Marisa Matias, Alda Sousa, Kartika Tamara Liotard, Paul Murphy, Thomas Händel

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL


  Θέμα:  Κλείσιμο του ελληνικού κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα

Στις 11 Ιουνίου 2013, η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει εντελώς τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα της χώρας με άμεση ισχύ, αφήνοντας άνεργους 2.655 εργαζόμενους.

Δεδομένου ότι:

     η εν λόγω απόφαση ελήφθη μονομερώς, χωρίς να υπάρξουν διαβουλεύσεις με το ενδιαφερόμενο προσωπικό και τα συνδικαλιστικά σωματεία, χωρίς να γίνει συζήτηση στην Βουλή των Ελλήνων και κατά τρόπο αντιδημοκρατικό και αυταρχικό·

     η απόφαση συνιστά επίθεση στην απασχόληση και στη δημοκρατία και αποτελεί απειλή εναντίον της ελευθερίας της έκφρασης, της δυνατότητας πρόσβασης σε ανεξάρτητη, αξιόπιστη και πολυσχιδή ενημέρωση και της πολυφωνίας·

     η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση που υπεγράφη πριν πέντε χρόνια περιλαμβάνει το Πρωτόκολλο του Άμστερνταμ, το οποίο αναγνωρίζει την δημόσια ραδιοτηλεόραση ως διακριτό στοιχείο του κοινοτικού κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

     το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τονίσει επανειλημμένα στα ψηφίσματά του ότι "η δημόσια ραδιοτηλεόραση πρέπει να υποστηριχθεί διότι διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην κοινωνία μας και στην δημοκρατία"·

     η απόφαση καταδικάστηκε αμέσως από την EBU, την Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης·

     η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προβεί σε δήλωση με την οποία "τάσσεται υπέρ της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης ως αναπόσπαστου κομματιού της ευρωπαϊκής δημοκρατίας και με την οποία επισημαίνει τον ρόλο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στην προαγωγή των ευρωπαϊκών αξιών ανεξαρτήτως οικονομικών συνθηκών και στην υπηρεσία της πολυφωνίας της ενημέρωσης, της ελευθερίας του τύπου, της ποιότητας της πληροφόρησης και της έκφρασης της πολιτισμικής ποικιλομορφίας

1.  Με ποιους τρόπους σχεδιάζει η Επιτροπή να παρέμβει ώστε να αντιστρέψει η ελληνική κυβέρνηση άμεσα την απόφαση αυτή;

2.  Συμφωνεί η Επιτροπή ότι η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης συνιστά παραβίαση του άρθρου 11 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πρωτοκόλλου του Άμστερνταμ;

3.  Συμφωνεί η Επιτροπή ότι η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης ελήφθη υπό συνθήκες που δεν ευνοούν τον κοινωνικό διάλογο και δεν συνάδουν με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/14/ΕΚ περί θεσπίσεως ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, και

4.  Θεωρεί άραγε η Επιτροπή ότι οι οικονομικές απειλές κατά των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων συνάδουν στον σεβασμό, στην εγγύηση ή στην προαγωγή των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης αλλά και της ελευθερίας και της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης;

Κατάθεση: 18.6.2013

Διαβίβαση: 20.6.2013

Λήξη προθεσμίας: 27.6.2013

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου