Parlamentin kysymys - O-000089/2013Parlamentin kysymys
O-000089/2013

  Oikeusvaltion periaatteet ja ihmisoikeudet Venäjällä (etenkin muukalaisvihan ja homofobian kannalta)

Suullisesti vastattava kysymys O-000089/2013
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Marije Cornelissen, Werner Schulz
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Menettely : 2013/2836(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000089/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000089/2013 (B7-0506/2013)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentti sitoutuu edelleen syventämään ja kehittämään Venäjän-suhteitaan yhteisen demokratiaan, oikeusvaltion periaatteisiin ja ihmisoikeuksiin sitoutumisen pohjalta. Parlamentti on kuitenkin hyvin huolissaan siitä, että Venäjä on yhä useammin sivuuttamassa näitä keskeisiä periaatteita.

Useat järjestöt ovat raportoineet muukalaisvihan ja homofobian sävyttämien väkivaltaisten iskujen yleistymisestä sen jälkeen, kun maassa hyväkyttiin useita ilmaisunvapautta, sekä yhdistymis- ja kokoontumisvapautta koskevia lakeja, etenkin ”ulkomaisia agentteja” koskeva laki, ja osavaltion tasolla ja alueellisella tasolla hyväksyttiin ”propagandan kieltäviä” lakeja. Verkkoon on syötetty useita satoja videoita, joissa näkyy silmitöntä väkivaltaa, kun äärinationalistiset ryhmittymät pahoinpitelevät ja kiduttavat homo- ja biseksuaaleja sekä transihmisiä (HLBT) – myös teini-ikäisiä – maahanmuuttajia ja etnisiin vähemmistöihin kuuluvia. Useat ryhmät ovat ladanneet Venäjän sosiaaliseen mediaan levottomuutta herättäviä videoita, joilla näkyy julmaa nöyryyttämistä, pahoinpitelyä ja kidutusta.

Näitä räikeitä loukkauksia tarkkailevia venäläisiä kansalaisjärjestöjä uhkaa nyt kampanja, joka tähtää niiden toiminnan lopettamiseen. Erilaiset järjestyksenvalvontaryhmät ja poliisi ahdistelevat ja uhkailevat kansalaisjärjestöjä, sekä naisten, nuorten, etnisten vähemmistöjen, maahanmuuttajien ja HLBT-ihmisten oikeuksia puolustavia kansalaisaktivisteja ja poliittisia aktivisteja. Lisäksi on saatu seikkaperäistä näyttöä siitä, että erilaisia organisaatioita, kuten HLBT-ihmisten ”Side-by-Side LGBT Festival” on tuomittu epäreiluissa oikeudenkäynneissä sakkoihin ja pakotettu lopettamaan toimintansa. ”Coming Out Saint Petersburg” tuomittiin enimmäissakkoihin ulkomaisia agentteja koskevan lain nojalla. Tuomio tosin kumottiin ylemmässä oikeusasteessa, mutta poliisin tekemät ratsiat ovat edelleen uhkana. Jäljelle jääneet organisaatiot eivät voi toimia, elleivät ne ilmoittaudu ”ulkomaisiksi agenteiksi”, jolloin niille voidaan asettaa toimintaa rajoittavia oikeudellisia velvoitteita.

  Miten komissio aikoo seurata parlamentin 13. kesäkuuta 2013 antamaa päätöslauselmaa oikeusvaltioperiaatteesta Venäjällä?

  Millä tavoin nämä kysymykset otettiin esille Jekaterinburgissa kesäkuussa pidetyssä EU:n ja Venäjän huippukokouksessa sekä syyskuussa Pietarissa pidetyssä G20-huippukokouksessa?

  Miten komissio aikoo ottaa jatkossa esille nämä Venäjän ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta koskevat huolenaiheet?

Jätetty: 11.9.2013

Välitetty: 13.9.2013

Määräaika: 20.9.2013