Parlamento klausimas - O-000089/2013Parlamento klausimas
O-000089/2013

  Teisinė valstybė ir žmogaus teisės Rusijoje (ypač atsižvelgiant į ksenofobiją ir homofobiją)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000089/2013
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Marije Cornelissen, Werner Schulz
Verts/ALE frakcijos vardu

Procedūra : 2013/2836(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000089/2013
Pateikti tekstai :
O-000089/2013 (B7-0506/2013)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Europos Parlamentas lieka įsipareigojęs toliau gilinti ir plėtoti santykius su Rusija remiantis abipusiais įsipareigojimais puoselėti demokratiją, teisinę valstybę ir žmogaus teises. Vis dėlto esame didžiai susirūpinę, kad Rusija vis labiau nepaiso šių pagrindinių principų.

Nuo tada, kai buvo priimti keli įstatymai, kuriais ribojama saviraiškos, susirinkimų ir asociacijų laisvė, ypač vadinamasis užsienio agentų įstatymas ir federaliniai bei regioniniai antipropagandos įstatymai, daugelis organizacijų pranešė apie pagausėjusius smurtinio pobūdžio ksenofobinius ir homofobinius išpuolius. Internete pasirodė keli šimtai beprasmiškai žiaurių vaizdo įrašų, kuriuose matyti, kaip radikaliųjų nacionalistų grupės muša ir kankina lesbietes, gėjus, biseksualius ir translyčius (LGBT) asmenis, įskaitant paauglius, taip pat migrantus ir etninėms mažumoms priklausančius asmenis. Kelios grupuotės Rusijos socialinei žiniasklaidai internetu išsiuntė nerimą keliančius didelio žeminimo, mušimų ir kankinimų vaizdo įrašus.

Šiuos didelius pažeidimus stebinčios NVO dabar susiduria su iniciatyvia kampanija, kuria siekiama nutraukti jų veiklą. NVO, pilietiniai ir politiniai aktyvistai, ginantys moterų, jaunimo, etninių mažumų ir LGBT asmenų žmogaus teises, patiria savavaldžių tvarkdarių grupių ir policijos bauginimus ir grasinimus. Yra daug įrodymų, kad vyksta neteisingi teismo procesai, per kuriuos nubaustos ir priverstos nutraukti veiklą tokios organizacijos kaip Side-by-Side LGBT Film Festival. Organizacijai Coming Out Saint Petersburg pagal vadinamąjį užsienio agentų įstatymą buvo paskirta didžiausia bauda, ir, nors aukštesnės instancijos teismas šį sprendimą panaikino, jai vis dar gresia policijos patikrinimai. Kitos organizacijos nebegali veikti, jeigu nedeklaruoja savo veiklos kaip užsienio agentų veiklos, o atlikus tokias deklaracijas joms taikomos jų veiklai trukdančios teisinės prievolės.

  Ką padarė Komisija, kad imtųsi tolesnių veiksmų pagal 2013 m. birželio 13 d. Parlamento rezoliuciją dėl įstatymo viršenybės Rusijoje?

  Kaip šie klausimai buvo iškelti Rusijos vadovams per birželio mėn. Jekaterinburge vykusį ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimą ir per rugsėjo mėn. vykusį G20 susitikimą Sankt Peterburge?

  Kaip Komisija toliau kels klausimą dėl NVO susirūpinimo žmogaus teisių ir teisinės valstybės padėtimi Rusijoje?

Pateikta: 11.9.2013

Perduota: 13.9.2013

Atsakyti iki: 20.9.2013