Pytanie poselskie - O-000089/2013Pytanie poselskie
O-000089/2013

  Praworządność i prawa człowieka w Rosji (zwłaszcza w odniesieniu do ksenofobii i homofobii)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000089/2013
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Marije Cornelissen, Werner Schulz
w imieniu grupy Verts/ALE

Procedura : 2013/2836(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000089/2013
Teksty złożone :
O-000089/2013 (B7-0506/2013)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Parlament Europejski pozostaje gotowy do dalszego pogłębiania i zacieśniania stosunków z Rosją w oparciu o wzajemne zaangażowanie na rzecz demokracji, praworządności i poszanowania praw człowieka. Niemniej jednak jesteśmy głęboko zaniepokojeni coraz częstszymi przypadkami lekceważenia tych podstawowych zasad w Rosji.

Od czasu przyjęcia kilku ustaw ograniczających wolność wypowiedzi, zgromadzeń i zrzeszania się, przede wszystkim „ustawy o zagranicznych agentach” oraz federalnych i regionalnych ustaw o „zakazie propagowania homoseksualizmu”, wiele organizacji donosi o wzroście liczby brutalnych ataków o podłożu ksenofobicznym i homofobicznym. W internecie pojawiły się setki bezsensownie brutalnych nagrań wideo, na których ultranacjonalistyczne grupy dokonują aktów przemocy i tortur wobec lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych (w tym nastolatków), migrantów i osób z mniejszości etnicznych. Różne grupy umieściły na stronach rosyjskich mediów społecznościowych przerażające nagrania aktów dotkliwego upokarzania, przemocy i tortur.

Rosyjskie organizacje pozarządowe monitorujące tego rodzaju brutalne akty pogwałcenia praw są obecnie celem proaktywnej kampanii na rzecz ich rozwiązywania. Organizacje pozarządowe oraz działacze ruchu obywatelskiego i działacze polityczni broniący praw kobiet, młodzieży, mniejszości etnicznych, migrantów oraz LGBT są zastraszani przez członków straży obywatelskiej i policji oraz padają ofiarą gróźb z ich strony. Istnieją jawne dowody na nieuczciwy charakter procesów sadowych, których rezultatem były kary grzywny wymierzone organizacjom pozarządowym, takim jak festiwal filmowy LGBT „Bok o Bok” (Ramię w ramię), oraz ich przymusowe rozwiązanie. Organizację „Wychod” (Coming out) St. Petersburg ukarano maksymalnym wymiarem kary finansowej na mocy „ustawy o zagranicznych agentach”, po czym wyrok ten został uchylony przez wyższą instancję, lecz nadal zagrażają jej kontrole policyjne. Inne organizacje nie mogą prowadzić działalności, jeżeli same nie zarejestrują się jako „zagraniczni agenci”, podporządkowując się utrudniającym działalność obowiązkom prawnym.

  Co zrobiła Komisja, by podjąć działania zalecone w rezolucji Parlamentu z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie praworządności w Rosji?

  W jakim kontekście poruszono te kwestie z przywódcami Rosji na czerwcowym szczycie UE–Rosja w Jekaterynburgu oraz na wrześniowym szczycie G20 w Sankt Petersburgu?

  W jaki sposób Komisja będzie w dalszym ciągu nawiązywać do obaw organizacji pozarządowych o prawa człowieka i praworządność w Rosji?

Przedłożone: 11.9.2013

Przekazane: 13.9.2013

Termin na udzielenie odpowiedzi: 20.9.2013