Postup : 2013/2676(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000091/2013

Předložené texty :

O-000091/2013 (B7-0507/2013)

Rozpravy :

PV 10/10/2013 - 2
CRE 10/10/2013 - 2

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 190kWORD 29k
18. září 2013
O-000091/2013

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000091/2013

Komisi

článek 115 jednacího řádu

Eva Joly

za Výbor pro rozvoj


  Předmět:  Diskriminace na základě příslušnosti ke kastě

 Odpověď na plenárním zasedání 

Diskriminace na základě příslušnosti ke kastě, kdy společenství podléhající kastovnímu systému uplatňují tzv. praktiky „nedotknutelnosti“ ve veřejné i soukromé sféře, je v dnešním světě považována za jeden z nejzávažnějších problémů v oblasti lidských práv a za hlavní příčinu chudoby a nerovnosti v zemích postižených takovouto diskriminací, která představuje vážnou překážku cílů udržitelného rozvoje a vymýcení chudoby. Tato forma diskriminace podle odhadů postihuje 260 milionů lidí po celém světě, porušuje nejzákladnější zásady mezinárodního práva v oblasti lidských práv a vede k jejich všudypřítomnému porušování, přičemž vysoké procento násilí spáchaného na těchto lidech zůstává nepotrestáno. Diskriminací na základě kasty se zabývají orgány OSN pro lidská práva, především smluvní orgány a zvláštní postupy OSN, a vysoký komisař OSN pro lidská práva, které zkoumají, jaké jsou její projevy a důsledky na jednotlivých kontinentech a do jaké míry se prolínají a kříží, zejména ve vztahu k diskriminaci postihující ženy. Od roku 2007 vydal Evropský parlament několik usnesení, ve kterých vyjadřuje své obavy a předkládá doporučení pro EU, a vybízí k přijetí opatření na úrovni EU pro řešení diskriminace na základě kasty. 

1.  Souhlasí Komise a Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) s tím, že by se za účelem řešení diskriminace založené na kastách měla stanovit komplexní politika EU a akční plán, jenž by proti tomuto problému bojoval?

2.  Jakým způsobem řeší EU otázku diskriminace na základě kasty v programech a projektech rozvojové pomoci, zejména pokud jde o země postižené diskriminací na základě kasty jako Indie, Nepál, Pákistán, Bangladéš a Srí Lanka? Jak v širších souvislostech řeší EU diskriminaci na základě práce a původu, která se vyskytuje v zemích jako Jemen a Mauritánie?

3.  Jaká konkrétní opatření činí Komise a ESVČ v rámci různých programů odborné přípravy pro policisty a soudní či státní úředníky financovaných v mnoha zemích, aby bylo zajištěno efektivní uplatňování a vynucování právních předpisů pracovníky policie a státní služby tak, aby byl obětem umožněn přístup ke spravedlnosti a k účinné nápravě?  

4.  Jak Komise a ESVČ začleňují tuto otázku do svých dialogů o lidských právech se třetími zeměmi a do celosvětových iniciativ?

5.  Jak hodlá Komise a ESVČ bojovat ve všech svých politikách proti diskriminaci na základě kasty, jež se vyskytuje napříč kontinenty a představuje průřezový problém srovnatelný s jinými formami diskriminace?

6.  Jak hodlá EU řešit diskriminaci na základě kasty v zemích, jež se nacházejí   v humanitární krizi a jež jsou takovouto diskriminací postiženy, a zajistit, aby se   humanitární pomoc dostala ke všem marginalizovaným skupinám?

Předložení: 18.9.2013

Postoupení: 20.9.2013

Platné do: 27.9.2013

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění - Ochrana soukromí