Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000091/2013Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000091/2013

  Διακρίσεις λόγω κάστας

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000091/2013
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Eva Joly
εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

Διαδικασία : 2013/2676(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000091/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000091/2013 (B7-0507/2013)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Οι διακρίσεις λόγω κάστας, κατά τις οποίες οι κοινότητες που επηρεάζονται από το σύστημα της κάστας υπόκεινται σε πρακτικές εις βάρος των λεγόμενων «ανέγγιχτων» τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική σφαίρα, αναγνωρίζονται σήμερα ως ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο και ως βασική αιτία φτώχειας και ανισότητας στις χώρες όπου υπάρχουν οι διακρίσεις αυτές, οι οποίες υπονομεύουν τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και της εξάλειψης της φτώχειας. Η εν λόγω μορφή διακρίσεων, η οποία υπολογίζεται ότι πλήττει 260 εκατομμύρια ανθρώπων παγκοσμίως, παραβιάζει τις θεμελιωδέστερες αρχές του διεθνούς δικαίου στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οδηγεί σε κατάφορες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα δε ποσοστά ατιμωρησίας των δραστών είναι ιδιαίτερα υψηλά. Τα αρμόδια για τα ανθρώπινα δικαιώματα όργανα των Ηνωμένων Εθνών και, ειδικότερα, τα όργανα και οι ειδικές διαδικασίες που προβλέπονται από τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών καθώς και ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν αντιμετωπίσει την εκδήλωση και τις συνέπειες των διακρίσεων λόγω κάστας σε όλες τις ηπείρους, οι οποίες με τον εγκάρσιο χαρακτήρα τους και τις παγκόσμιες επιπτώσεις τους πλήττουν ιδιαίτερα τις γυναίκες. Από το 2007, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκφράσει την ανησυχία του και έχει διατυπώσει σε ψηφίσματα συστάσεις προς την ΕΕ, καλώντας την να αναλάβει δράση προκειμένου να αντιμετωπίσει τις διακρίσεις λόγω κάστας

1.  Συμφωνούν η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) ότι πρέπει να προσδιοριστεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πολιτικής και δράσης της ΕΕ, για να αντιμετωπιστούν οι διακρίσεις λόγω κάστας;

2.  Πώς αντιμετωπίζει η ΕΕ το ζήτημα των διακρίσεων λόγω κάστας, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των προγραμμάτων και σχεδίων αναπτυξιακής βοήθειας, ιδίως σε χώρες που πλήττονται από τις διακρίσεις αυτές όπως είναι η Ινδία, το Νεπάλ, το Πακιστάν, το Μπανγκλαντές και η Σρι Λάνκα; Γενικότερα, πώς αντιμετωπίζει η ΕΕ τις διακρίσεις που συνδέονται με την εργασία και την καταγωγή, οι οποίες εμφανίζονται σε χώρες όπως η Υεμένη και η Μαυριτανία;

3.  Στο πλαίσιο διαφόρων προγραμμάτων κατάρτισης για την αστυνομία, το δικαστικό σώμα ή τους δημοσίους υπαλλήλους, τα οποία χρηματοδοτούνται σε διάφορες χώρες, ποια μέτρα λαμβάνουν η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ για να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή του νόμου από την αστυνομία και τις δημόσιες υπηρεσίες, ώστε να εξασφαλιστούν η πρόσβαση στη δικαιοσύνη και ουσιαστική επανόρθωση για τα θύματα;

4.  Πώς αντιμετωπίζουν αυτό το ζήτημα η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ κατά τον διάλογό τους με τρίτες χώρες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και στο πλαίσιο παγκόσμιων πρωτοβουλιών;

5.  Τι προτίθεται να πράξει η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ για να καταπολεμήσει τις διακρίσεις λόγω κάστας ανά τον κόσμο ως εγκάρσιο ζήτημα, στην ίδια βάση με τις διακρίσεις για άλλους λόγους, μέσω όλων των πολιτικών της ΕΕ;

6.  Πώς προτίθεται η ΕΕ να αντιμετωπίσει τις διακρίσεις λόγω κάστας σε περίπτωση ανθρωπιστικής κρίσης σε χώρες που πλήττονται από τις διακρίσεις αυτές, προκειμένου να διασφαλίσει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλες τις περιθωριοποιημένες ομάδες;

Κατάθεση: 18.9.2013

Διαβίβαση: 20.9.2013

Λήξη προθεσμίας: 27.9.2013