Procedure : 2013/2676(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000091/2013

Ingediende teksten :

O-000091/2013 (B7-0507/2013)

Debatten :

PV 10/10/2013 - 2
CRE 10/10/2013 - 2

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 104kWORD 29k
18 september 2013
O-000091/2013

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000091/2013

aan de Commissie

Artikel 115 van het Reglement

Eva Joly

namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking


  Betreft:  Discriminatie op grond van kaste

 Antwoord plenaire 

Discriminatie op grond van kaste, waarbij de gediscrimineerde bevolkingsgroepen zowel in de openbare als persoonlijke sfeer zogenaamde onaanraakbaarheidspraktijken moeten ondergaan, wordt gezien als een van de meest ernstige mensenrechtenproblemen in de wereld van vandaag en als belangrijke oorzaak van armoede en ongelijkheid in de landen die behept zijn met deze problematiek, die zware afbreuk doet aan alle doelstellingen van duurzame ontwikkeling en uitroeiing van armoede. Naar schatting zo'n 260 miljoen mensen over de gehele wereld hebben te lijden onder deze vorm van discriminatie, die ingaat tegen de meest fundamentele beginselen van het internationale mensenrechtenrecht en alom verbreide mensenrechtenschendingen in de hand werkt, met een hoge mate van straffeloosheid voor vergrijpen tegen de slachtoffers. Het fenomeen kastendiscriminatie met zijn effecten over meerdere continenten en zijn horizontale en alles doorkruisende werking, waar vooral vrouwen onder te lijden hebben, vraagt ook de nodige aandacht van VN-mensenrechtenorganen, met name de VN-verdragsorganen en speciale procedures, en van de Hoge Commissaris van de VN voor de mensenrechten. Het Europees Parlement heeft in zijn resoluties al sinds 2007 zijn bezorgdheid geuit over dit probleem, aanbevelingen aan de EU gericht en aangedrongen op concreet EU-optreden tegen kastendiscriminatie.

Ingediend: 18.9.2013

Doorgezonden: 20.9.2013

Uiterste datum beantwoording: 27.9.2013

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling - Privacybeleid