Parlamentarno vprašanje - O-000091/2013Parlamentarno vprašanje
O-000091/2013

    Kastno razlikovanje

  Vprašanje za ustni odgovor O-000091/2013
  za Komisijo
  Člen 115 poslovnika
  Eva Joly
  v imenu Odbora za razvoj

  Postopek : 2013/2676(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  O-000091/2013
  Predložena besedila :
  O-000091/2013 (B7-0507/2013)
  Glasovanja :
  Sprejeta besedila :

  Kastno razlikovanje, kjer so skupnosti s kastno ureditvijo žrtve t. im. praks nedotakljivosti tako na javnem in zasebnem področju, je prepoznano kot ena najresnejših težav na področju človekovih pravic danes, ki kot glavni vir revščine in neenakosti v državah, ki jih prizadeva, resno ovira cilje trajnostnega razvoja in izkoreninjenja revščine. Ta oblika razlikovanja, zaradi katere je po ocenah prizadetih okoli 260 milijonov ljudi po vsem svetu, krši najbolj temeljna načela mednarodnega prava človekovih pravic in vodi v pomembne kršitve človekovih pravic z visoko stopnjo nekaznovanosti. Kastno razlikovanje, njegovo prečno naravo in posledice po vsem svetu, predvsem za ženske, so že obravnavali organi ZN za človekove pravice, predvsem organi za spremljanje izvajanja pogodb ZN in posebnih postopkov ZN, ter visoka komisarka ZN za človekove pravice. Parlament od leta 2007 dalje v svojih resolucijah izraža zaskrbljenost in objavlja priporočila Evropski uniji ter jo poziva k ukrepanju za odpravo kastnega razlikovanja.

  1.  Ali se Komisija in Evropska služba za zunanje delovanje strinjata, da bi bilo treba opredeliti celostno politiko in akcijski načrt Evropske unije za obravnavo kastnega razlikovanja, če se želimo boriti proti njemu?

  2.  Kako EU obravnava vprašanje kastnega razlikovanja, tudi v kontekstu programov in projektov razvojne pomoči, predvsem v prizadetih državah, kot so Indija, Nepal, Pakistan, Bangladeš in Šrilanka? Širše gledano, kako EU obravnava razlikovanje na podlagi dela in porekla, ki obstaja v državah, kot sta Jemen in Mavretanija?

  3.  Kakšne ukrepe sta sprejeli Komisija in Evropska služba za zunanje delovanje v okviru različnih programov usposabljanja za policijo, pravosodne delavce ali javne uslužbence, financiranih v različnih državah, da bi se zagotovilo, da policija in državni organi učinkovito izvajajo in izvršujejo zakonodajo, s čimer bi se žrtvam omogočil dostop do sodnega varstva in učinkovitih pravnih instrumentov?

  4.  Kako Komisija in Evropska služba za zunanje delovanje obravnavata to vprašanje v svojih dialogih na področju človekovih pravic s tretjimi državami in v okviru spodbud na svetovni ravni?

  5.  Kaj bosta Komisija in Evropska služba za zunanje delovanje storili, da bi se, enako kot proti drugim vrstam razlikovanja, z vsemi politikami Evropske unije na svetovni ravni borili proti kastnemu razlikovanju, ki vpliva na vsa področja življenja?

  6.  Kako bo v primeru humanitarne krize Evropska unija obravnavala kastno razlikovanje v državah, kjer ta pojav obstaja, da bo človekoljubno pomoč zagotovila vsem marginaliziranim skupinam?

  Vloženo: 18.9.2013

  Posredovano: 20.9.2013

  Rok za odgovor: 27.9.2013