Парламентарен въпрос - O-000092/2013Парламентарен въпрос
O-000092/2013

Търговската политика на ЕС по отношение на държавите от Източното партньорство в навечерието на срещата на върха във Вилнюс

Въпрос с искане за устен отговор O-000092/2013
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Vital Moreira, Laima Liucija Andrikienė
от името на Комисия по международна търговия

Процедура : 2013/2776(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000092/2013
Внесени текстове :
O-000092/2013 (B7-0508/2013)
Гласувания :
Приети текстове :

Следващата среща на върха на Източното партньорство ще се проведе във Вилнюс, Литва, на 28 и 29 ноември 2013 г. На срещата на върха е възможно ЕС да подпише споразумение за асоцииране с Украйна, включващо създаването на задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ), при условие че украинските органи докажат наличието на воля за решителни действия и осезаем напредък по показателите, посочени в заключенията на Съвета от 10 декември 2012 г. Възможно е ЕС да парафира и споразуменията за асоцииране, включващи създаването на ЗВЗСТ, с Грузия и Молдова. На срещата на върха е възможно да бъде определена също така по-дългосрочна перспектива за държавите от Източното партньорство, в т.ч. Азербайджан, Армения и Беларус.

1. По отношение на парафираното споразумение за създаване на ЗВЗСТ с Украйна, в случай че споразумението бъде подписано във Вилнюс и се пристъпи впоследствие към неговото временно изпълнение, може ли Комисията да обясни: a) как ще улесни прилагането на ЗВЗСТ с Украйна, така че и двете страни незабавно да се възползват от произтичащите преимущества, и как ще съвмести тази цел с намирането на решение на настоящите търговски търкания между ЕС и Украйна; б) как възнамерява да покаже подкрепата си за Украйна, която е подложена на силен и систематичен търговски натиск от страна на Русия, да не подписва споразумение за асоцииране?

2. По отношение на финализираните с Грузия и Молдова споразумения за създаване на ЗВЗСТ, може ли Комисията да уточни: a) дали споразуменията ще могат да бъдат подписани в рамките на мандата на настоящата Комисия; б) дали ще предложи временното прилагане на ЗВЗСТ и приемането на разпоредби за тяхното изпълнение; в) как ще улесни прилагането на ЗВЗСТ?

3. По отношение на финализираното с Армения споразумение за създаване на ЗВЗСТ и след като беше обявено, че страната ще се присъедини към Евразийския митнически съюз, възнамерява ли Комисията да продължи работата си по ЗВЗСТ преди срещата на върха? Ако това не е така, каква форма на търговски взаимоотношения с тази страна възнамерява да приеме?

4. По отношение на споразумението за засилено партньорство и сътрудничество в процес на договаряне с Азербайджан, може ли Комисията да обясни как възнамерява да промени търговските и свързаните с инвестициите разпоредби на споразумението, като се има предвид, че то няма да се ползва от защитата на член XXIV от ГАТТ или член V от ГАТС, вследствие на което всяка привилегия в допълнение към статута на най-облагодетелствана нация, предоставяна на Азербайджан, ще трябва да се прилага и за другите членове на СТО? По отношение на търговските отношения с Беларус, може ли Комисията да опише дали и как ще подкрепи наскоро възприетата от Беларус позиция на възобновяване на процедурата за нейното присъединяване към СТО?

Внесен: 19.9.2013

Предаден: 23.9.2013

Краен срок за отговор: 30.9.2013