Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000092/2013Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000092/2013

  EU's handelspolitik over for lande i østpartnerskabet forud for topmødet i Vilnius

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000092/2013
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
Vital Moreira, Laima Liucija Andrikienė
for Udvalget om International Handel

Procedure : 2013/2776(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000092/2013
Indgivne tekster :
O-000092/2013 (B7-0508/2013)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Næste topmøde i østpartnerskabet finder sted i Vilnius, Litauen, den 28. og 29. november 2013. På dette topmøde kunne EU tænkes at undertegne en associeringsaftale, herunder en aftale om et vidtgående og bredt frihandelsområde (DCFTA), med Ukraine, forudsat at de ukrainske myndigheder kan påvise, at de har truffet målbevidste foranstaltninger og gjort konkrete fremskridt i forhold til de benchmarks, der fastsattes i Rådets konklusioner af 10. december 2012. EU vil måske også parafere associeringsaftalerne, herunder DCFTA’er, med Georgien og Moldova. Endvidere vil der på topmødet eventuelt også blive fastsat et mere langsigtet perspektiv for alle østpartnerskabslandene, herunder Armenien, Aserbajdsjan og Hviderusland.

Indgivet: 19.9.2013

Videresendt: 23.9.2013

Besvarelsesfrist: 30.9.2013