Parlamenti kérdés - O-000092/2013Parlamenti kérdés
O-000092/2013

  A keleti partnerség országaira irányuló uniós politika a vilniusi csúcstalálkozó előtt

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000092/2013
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 115. cikke
Vital Moreira, Laima Liucija Andrikienė
a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében

Eljárás : 2013/2776(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
O-000092/2013
Előterjesztett szövegek :
O-000092/2013 (B7-0508/2013)
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

A következő keleti partnerséggel foglalkozó csúcstalálkozóra 2013. november 28-án és 29-én Litvániában, Vilniusban kerül sor. A csúcstalálkozón az EU – egy mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térségre is kiterjedő – társulási megállapodást írhat alá Ukrajnával, amennyiben az ukrán hatóságok határozott lépéseket tesznek, és kézzelfogható eredményeket tudnak felmutatni a 2012. december 10-i tanácsi ülés következtetéseiben meghatározott referenciaértékek területén. Az EU – mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térségekre is kiterjedő – társulási megállapodásokat kezdeményezhet Grúziával és Moldovával. A csúcstalálkozó hosszú távú perspektívát is megállapíthat a keleti partnerség valamennyi országa, köztük Örményország, Azerbajdzsán és Belarusz számára.

1.  Az Ukrajnával kezdeményezett mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodást illetően, és amennyiben azt aláírják Vilniusban, majd ideiglenesen alkalmazzák, ki tudná fejteni a Bizottság, hogy: a) hogyan fogja elősegíteni a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség Ukrajna részéről történő végrehajtását annak érdekében, hogy mindkét fél minél hamarabb részesüljön az abból származó előnyökből, és összeegyeztesse ezt a célt az EU és Ukrajna között fennálló jelenlegi kereskedelmi feszültségek megoldásával; b) milyen módon kívánja kifejezésre juttatni támogatását Ukrajna számára, miután az országra folyamatos kereskedelmi nyomás nehezül Oroszország részéről azért, hogy ne írja alá a társulási megállapodást?

2.  A Grúziával és Moldovával véglegesített mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatosan ki tudná fejteni a Bizottság, hogy: a) a megállapodásokat aláírhatják-e a jelenleg hivatalban lévő Bizottság ideje alatt; b) javasolná-e a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás ideiglenes alkalmazását és a végrehajtási jogszabályok elfogadását; c) hogyan fogja elősegíteni a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodások végrehajtását?

3.  Az Örményországgal véglegesített mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodást illetően és azon bejelentést követően, hogy az ország csatlakozni fog az Eurázsiai Vámunióhoz, a Bizottság folytatni kívánja-e a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térséggel kapcsolatos munkáját a csúcstalálkozó előtt? Amennyiben ez nem áll szándékában, milyen formájú kereskedelmi kapcsolatot kíván kialakítani az országgal?

4.  Az Azerbajdzsánnal folytatott tárgyalások értelmében megerősített partnerségi és együttműködési megállapodást illetően kifejtené-e a Bizottság, hogy milyen módon kívánja fejleszteni a kereskedelemmel és a beruházással kapcsolatos rendelkezéseit, tekintve, hogy ez a PEM nem részesülne a GATT XXIV. cikke, illetve a GATS V. cikke biztosította védelemből, és ennélfogva az Azerbajdzsánnak nyújtott valamennyi kibővített legnagyobb kedvezményt ki kellene terjeszteni a WTO összes tagjára? A Belarusszal való kereskedelmi kapcsolatokat illetően ismertetné a Bizottság, hogy szándékában áll-e és milyen módon fogja támogatni Belarusz közelmúltban kialakított álláspontját, mely szerint újraindítja a WTO-hoz való csatlakozásának folyamatát?

Előterjesztve: 19.9.2013

Továbbítva: 23.9.2013

A válaszadás határideje: 30.9.2013