Parlamento klausimas - O-000092/2013Parlamento klausimas
O-000092/2013

  ES prekybos su Rytų partnerystės šalimis politika rengiantis Vilniaus aukščiausiojo lygio susitikimui

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000092/2013
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Vital Moreira, Laima Liucija Andrikienė
Tarptautinės prekybos komiteto vadu

Procedūra : 2013/2776(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000092/2013
Pateikti tekstai :
O-000092/2013 (B7-0508/2013)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Kitas Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimas vyks 2013 m. lapkričio 28–29 d. Vilniuje, Lietuvoje. Per aukščiausiojo lygio susitikimą ES ir Ukraina gali pasirašyti asociacijos susitarimą (AS), apimantį glaudaus bendradarbiavimo ir visapusišką laisvosios prekybos zoną, jei Ukrainos valdžios institucijos imsis ryžtingų veiksmų ir padarys apčiuopiamos pažangos, įgyvendindamos 2012 m. gruodžio 10 d. Tarybos išvadose nurodytus kriterijus. Be to, ES gali parafuoti asociacijos susitarimus, apimančius glaudaus bendradarbiavimo ir visapusiškus laisvosios prekybos susitarimus (LPS), su Gruzija ir Moldova. Per aukščiausiojo lygio susitikimą taip pat gali būti numatyta bendradarbiavimo su visomis Rytų partnerystės šalimis, įskaitant Armėniją, Azerbaidžaną ir Baltarusiją, ilgesnio laikotarpio perspektyva.

1.  Ar Komisija, atsižvelgdama į parafuotą glaudaus bendradarbiavimo ir visapusišką LPS su Ukraina, jei susitarimas bus pasirašytas Vilniuje ir po to laikinai taikomas, galėtų paaiškinti: a) kaip ji padės Ukrainai įgyvendinti glaudaus bendradarbiavimo ir visapusišką LPS, kad abi šalys galėtų nedelsiant pasinaudoti jo teikiamais privalumais? Kaip ji derins šį tikslą ir ES ir Ukrainos prekybos nesutarimų sprendimą? b) Kaip ji ketina demonstruoti savo paramą Ukrainai, kuriai Rusija nuolat daro didelį spaudimą prekybos srityje, siekdama, kad ji nepasirašytų AS?

2.  Ar Komisija, atsižvelgdama į parengtus glaudaus bendradarbiavimo ir visapusiškus LPS su Gruzija ir Moldova, galėtų atsakyti: a) ar šie susitarimai gali būti pasirašyti per dabartinę Komisijos kadenciją? b) Ar ji siūlys laikinai taikyti glaudaus bendradarbiavimo ir visapusiškus LPS ir priimti įgyvendinimo teisės aktus? c) Kaip ji padės vykdyti glaudaus bendradarbiavimo ir visapusiškus LPS?

3.  Ar Komisija, atsižvelgdama į parengtą glaudaus bendradarbiavimo ir visapusišką LPS su Armėnija ir į gautą pranešimą, kad ši šalis prisijungs prie Eurazijos muitų sąjungos, vis dar ketina tęsti su šiuo susitarimu susijusį darbą iki aukščiausiojo lygio susitikimo? Jei ne, kokio pobūdžio prekybos santykius su šia šalimi ji ketina palaikyti?

4.  Ar Komisija, atsižvelgdama į išsamesnį partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą su Azerbaidžanu, dėl kurio šiuo metu deramasi, gali paaiškinti, kaip ji ketina modifikuoti šio susitarimo nuostatas dėl prekybos ir investavimo, atsižvelgiant į tai, kad įgyvendinant šį PBS negalėtų būti taikoma apsauga pagal GATT XXIV straipsnį arba GATS V straipsnį, taigi pritaikius bet kokią didžiausio palankumo statuso nuolaidą Azerbaidžanui reikėtų ją taikyti visoms PPO narėms? Ar Komisija, atsižvelgdama į prekybos santykius su Baltarusija, galėtų nurodyti, ar ji rems neseniai Baltarusijos priimtą nusistatymą atnaujinti stojimo į PPO procesą? Kaip ji tai darys?

Pateikta: 19.9.2013

Perduota: 23.9.2013

Atsakyti iki: 30.9.2013