Parlamenta jautājums - O-000092/2013Parlamenta jautājums
O-000092/2013

  ES tirdzniecības politika attiecībā uz Austrumu partnerības valstīm, gatavojoties augstākā līmeņa sanāksmei Viļņā

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000092/2013
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Vital Moreira, Laima Liucija Andrikienė
Starptautiskās tirdzniecības komiteja komitejas vārdā

Procedūra : 2013/2776(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000092/2013
Iesniegtie teksti :
O-000092/2013 (B7-0508/2013)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Nākamā Austrumu partnerības valstu augstākā līmeņa sanāksme notiks Viļņā, Lietuvā, 2013. gada 28. un 29. novembrī. Šīs sanāksmes laikā ES ar Ukrainu varētu parakstīt asociācijas nolīgumu (AN), kas tostarp paredz padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonas (PVBTZ) izveidi, ja Ukrainas iestādes parādīs mērķtiecīgu darbību un taustāmu progresu Padomes 2012. gada 10. decembra secinājumos izvirzīto kritēriju izpildē. ES varētu uzsākt sarunas par AN, tostarp arī par PVBTZ, ar Gruziju un Moldovu. Šajā sanāksmē arī varētu tikt noteiktas ilgtermiņa perspektīvas visām Austrumu partnerības valstīm, arī Armēnijai, Azerbaidžānai un Baltkrievijai.

1.  Attiecībā uz PVBTZ, par ko sāktas sarunas ar Ukrainu, un pieņemot, ka attiecīgo nolīgumu Viļņā parakstīs un tad provizoriski piemēros, vai Komisija var paskaidrot: (a) kā tā palīdzēs Ukrainai īstenot PVBTZ, lai abas puses varētu drīzumā tās sniegtās priekšrocības, un šo mērķi saskaņos ar nepieciešamību atrisināt pastāvīgās tirdzniecības domstarpības starp ES un Ukrainu; (b) kā tā paredz paust atbalstu Ukrainai, pret kuru Krievija nepārtraukti izdara stingru spiedienu, lai tā šo AN neparakstītu?

2.  Attiecībā uz PVBTZ, par ko pabeigtas sarunas ar Gruziju un Moldovu, vai Komisija var paskaidrot: (a) vai šos nolīgumus varētu noslēgt vēl šīs Komisijas sasaukuma laikā; (b) vai tā ierosinās provizoriski piemērot PVBTZ un pieņemt īstenošanas tiesību aktus; (c) kā tās šīs PVBTZ palīdzēs īstenot?

3.  Attiecībā uz PVBTZ ar Armēniju un ņemot vēra paziņojumu, ka šī valsts pievienosies Eirāzijas Muitas savienībai, vai Komisija joprojām paredz turpināt darbu pie šā PVBTZ projekta līdz augstākā līmeņa sanāksmei? Ja nē, kādas tirdzniecības attiecības tā paredz veidot ar šo valsti?

4.  Attiecībā uz sarunām ar Azerbaidžānu par paplašinātu partnerības un sadarbības nolīgumu, vai Komisija var paskaidrot, kā tā paredz uzlabot noteikumus par tirdzniecību un ieguldījumiem, ņemot vērā, ka šim nolīgumam nepiemēros Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV pantā vai Vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību (GATS) V pantā minēto aizsardzību un līdz ar to jebkāds Azerbaidžānai piešķirts lielākās labvēlības režīms un koncesijas būs jāpiemēro visām PTO dalībvalstīm? Attiecībā uz tirdzniecības attiecībām ar Baltkrieviju, vai Komisija var pateikt, vai un kā tā atbalstīs Baltkrievijas nesen pausto labvēlīgo nostāju attiecībā uz iespēju atsākt tās pievienošanās procesu PTO?

Iesniegšanas datums: 19.9.2013

Nosūtīts: 23.9.2013

Termiņš atbildei: 30.9.2013