Întrebare parlamentară - O-000092/2013Întrebare parlamentară
O-000092/2013

  Politica comercială a UE față de țările din cadrul Parteneriatului estic înaintea summitului de la Vilnius

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000092/2013
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Vital Moreira, Laima Liucija Andrikienė
în numele Comisia pentru comerţ internaţional

Procedură : 2013/2776(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000092/2013
Texte depuse :
O-000092/2013 (B7-0508/2013)
Voturi :
Texte adoptate :

Următorul summit al Parteneriatului Estic va avea loc la Vilnius, în Lituania, pe 28 și 29 noiembrie 2013. La summit, UE ar putea semna un acord de asociere (AA) cu Ucraina care să includă o zonă de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare (ZLSAC), cu condiția ca autoritățile ucrainene să demonstreze o acțiune hotărâtă și progrese tangibile în ceea ce privește obiectivele de referință stabilite de concluziile Consiliului din 10 decembrie 2012. UE poate parafa AA, care să includă ZLSAC, cu Georgia și Moldova. Summitul poate stabili, de asemenea, o perspectivă pe termen lung pentru toate țările Parteneriatului estic, inclusiv pentru Armenia, Azerbaidjan și Belarus.

1.  În ceea ce privește acordul privind ZLSAC parafat cu Ucraina, și dacă acordul va fi semnat la Vilnius și apoi aplicat cu titlu provizoriu, poate Comisia explica: (a) modul în care va facilita aplicarea ZLSAC de către Ucraina, astfel încât ambele părți să profite rapid de avantajele care decurg din aceasta, și cum va alinia acest obiectiv la soluționarea neînțelegerilor de natură comercială înregistrate în prezent între UE și Ucraina; (b) modul în care intenționează să-și demonstreze sprijinul pentru Ucraina, care se confruntă cu presiuni comerciale puternice continue din partea Rusiei pentru a nu semna AA?

2.  În ceea ce privește acordurile privind ZLSAC finalizate cu Georgia și Moldova, poate Comisia explica: (a) dacă acordurile ar putea fi semnate în timpul mandatului actualei Comisii; (b) dacă va propune aplicarea cu titlu provizoriu a acordului privind ZLSAC și adoptarea legislației de punere în aplicare a acestuia; (c) modul în care va facilita aplicarea acordurilor privind ZLSAC?

3.  În ceea ce privește acordul privind ZLSAC finalizat cu Armenia și în urma anunțului conform căruia această țară va adera la Uniunea Vamală Eurasiatică, mai intenționează Comisia să își continue activitatea cu privire la ZLSAC înainte de summit? În caz contrar, ce formă de relații comerciale intenționează să adopte cu această țară?

4.  În ceea ce privește Acordul extins de parteneriat și cooperare care se negociază cu Azerbaidjan, poate Comisia să explice modul în care intenționează să-și actualizeze prevederile comerciale și pe cele vizând investițiile, având în vedere că acest APC nu ar beneficia de protecția articolului XXIV din GATT sau a articolului V din GATS și, prin urmare, orice concesiune de tip clauza națiunii celei mai favorizate acordată Azerbaidjanului ar trebui să extinsă la toate statele membre ale OMC? În ceea ce privește relațiile comerciale cu Belarus, poate Comisia să ofere detalii dacă și cum va susține poziția adoptată recent de Belarus în favoarea reluării procesului de aderare la OMC?

Depunere: 19.9.2013

Trimisă: 23.9.2013

Termen pentru răspuns: 30.9.2013