Parlamentarno vprašanje - O-000092/2013Parlamentarno vprašanje
O-000092/2013

  Trgovinska politika EU do držav vzhodnega partnerstva pred vrhunskim srečanjem v Vilni

Vprašanje za ustni odgovor O-000092/2013
za Komisijo
Člen 115 poslovnika
Vital Moreira, Laima Liucija Andrikienė
v imenu Odbora za mednarodno trgovino

Postopek : 2013/2776(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-000092/2013
Predložena besedila :
O-000092/2013 (B7-0508/2013)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

Naslednje vrhunsko srečanje vzhodnega partnerstva bo 28. in 29. novembra 2013 v Vilni v Litvi. Na srečanju bi lahko EU z Ukrajino podpisala sporazum o pridružitvi, vključno s poglobljenim in celovitim sporazumom o prosti trgovini (DCFTA), če bodo ukrajinske oblasti pokazale odločno ukrepanje in otipljiv napredek v zvezi z referenčnimi vrednostmi, določenimi v sklepih Sveta z dne 10. decembra 2012. EU bi lahko parafirala pridružitvene sporazume, vključno s poglobljenima in celovitima sporazumoma o prosti trgovini z Gruzijo in Moldavijo. Poleg tega bi lahko na srečanju določili dolgoročnejšo perspektivo za vse države vzhodnega partnerstva, tudi Armenijo, Azerbajdžan in Belorusijo.

1.  Glede na območje DCFTA, parafirano z Ukrajino, in če bo sporazum v Vilni podpisan in se bo nato začasno uporabljal, ali lahko Komisija razloži: (a) kako bo Ukrajini pomagala pri izvajanju območja DCFTA, tako da bosta obe strani nemudoma izkoristili prednosti, ki izhajajo iz njega, ter uskladila ta cilj z rešitvijo trgovinskih trenj med EU in Ukrajino; (b) kako namerava pokazati podporo Ukrajini, ki se sooča z močnimi in ponavljajočimi se poslovnimi pritiski iz Rusije, naj ne podpiše pridružitvenega sporazuma?

2.  V zvezi z območjema DCFTA, sklenjenima z Gruzijo in Moldavijo, ali lahko Komisija razloži: (a) ali je mogoče sporazuma podpisati še med mandatom sedanje Komisije; (b) ali bo predlagala začasno uporabo območij DCFTA in sprejetje izvedbene zakonodaje; (c) kako bo olajšala izvajanje teh območij?

3.  V zvezi z območjem DCFTA, zaključenim z Armenijo, in glede na napoved, da se bo ta država pridružila evrazijski carinski uniji, ali Komisija še vedno namerava nadaljevati delo glede območja DCFTA pred vrhunskim srečanjem? Če ne, kakšno obliko poslovnih odnosov s to državo namerava sprejeti?

4.  V zvezi z okrepljenim sporazumom o partnerstvu in sodelovanju, o katerem potekajo pogajanja z Azerbajdžanom, ali lahko Komisija pojasni, kako namerava izboljšati določbe sporazuma glede trgovine in naložb, saj naj za ta sporazum o partnerstvu in sodelovanju ne bi veljala zaščita iz člena XXIV sporazuma GATT ali člena V sporazuma GATS in bi bilo zato treba podelitev statusa države z največ ugodnostmi plus Azerbajdžanu razširiti na vse članice Svetovne trgovinske organizacije? V zvezi s trgovinskimi odnosi z Belorusijo sprašujeva, ali lahko Komisija opiše, ali in kako bo podprla stališče, ki ga je nedavno zavzela Belorusija, o nadaljevanju njenega procesa pristopa k STO?

Vloženo: 19.9.2013

Posredovano: 23.9.2013

Rok za odgovor: 30.9.2013