Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000096/2013Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000096/2013

  Konferencen om klimaændringer i Warszawa (COP 19)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000096/2013
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout, Sabine Wils
for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Procedure : 2013/2666(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000096/2013
Indgivne tekster :
O-000096/2013 (B7-0518/2013)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Hvilke skridt agter Kommissionen at tage for at sikre, at den 19. partskonference (COP 19) om klimaændringer i Warszawa giver konkrete resultater og fører til fremskridt vedrørende:

  rammen for, udformningen af og vejen frem til den globale klimaaftale, der skal indgås i 2015

  øgede ambitioner sammenlignet med niveauerne inden 2020 og

  gennemførelsen af tidligere COP-afgørelser og -aftaler, især på områderne klimafinansiering og tilpasning?

Indgivet: 23.9.2013

Videresendt: 25.9.2013

Besvarelsesfrist: 2.10.2013