Parlamento klausimas - O-000101/2013Parlamento klausimas
O-000101/2013

  Teisinė valstybė ir žmogaus teisės Rusijoje dėmesį sutelkiant į ksenofobiją ir homofobiją

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000101/2013
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Cornelis de Jong, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Paul Murphy, Helmut Scholz, Alda Sousa, Gabriele Zimmer
GUE/NGL frakcijos vardu

Procedūra : 2013/2836(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000101/2013
Pateikti tekstai :
O-000101/2013 (B7-0513/2013)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

ES lieka įsipareigojusi toliau gilinti ir plėtoti santykius su Rusija. Tęsiamos derybos dėl naujo susitarimo, kuris turėtų suteikti išsamesnį ES ir Rusijos santykių pagrindą, atspindintį nuo XX a. paskutiniojo dešimtmečio pradžios didėjantį bendradarbiavimą.

Keliomis progomis Parlamentas išreiškė susirūpinimą dėl blogėjančios žmogaus teisių padėties Rusijoje, ypač dėl priimtų kelių įstatymų, kuriais varžoma žodžio laisvė, taip pat susirinkimų ir asociacijų laisvė, ypač dėl vadinamojo užsienio agentų įstatymo ir federalinio bei regioninių antipropagandos įstatymų. Praėjusiais metais žymiems demokratinės opozicijos lyderiams buvo iškeltos teismo bylos.

Rusijos naujas įstatymas, pagal kurį iš esmės yra draudžiama lesbiečių, gėjų, biseksualių, translyčių ir interseksualių (LGBTI) asmenų vieša aktyvi veikla, tik sukūrė netolerancijos aplinką ir paskatino savavaldžių tvarkdarių grupių smurtą. Nuo tada, kai buvo priimtas šis įstatymas, Rusijoje ėmė aktyviai veikti homofobinio pobūdžio savavaldžių tvarkdarių grupės. Daugelis organizacijų pranešė apie pagausėjusius smurtinius ksenofobinius ir homofobinius išpuolius. Esama įrodymų, kad radikaliųjų nacionalistų grupės puola ir kankina LGBTI asmenis, įskaitant paauglius. Bauginimai ir smurtas migrantų ir etninių mažumų atžvilgiu taip pat didėja. Valdžios institucijos nesiima veiksmų, kad apsaugotų aukas ir nubaustų už išpuolius atsakingus asmenis, nors esama įkalčių, kaip antai kaltininkų nufilmuoti ir į internetą išsiųsti vaizdai.

LGBTI organizacijos, pvz., Sankt Peterburge įsikūrusi organizacija „Vychod“ (angl. Coming Out) ir LGBTI filmų festivalis „Bok o Bok“ (angl. Side by Side), taip pat rengiamas Sankt Peterburge, tapo valdžios institucijų taikiniu. Atitinkamos organizacijos ir jų vadovai taip pat nubausti pagal vadinamąjį užsienio agentų įstatymą.

Rusijos įkalinimo įstaigos sprendimas įkalintą pankų grupės Pussy Riot narę uždaryti į vienutę po to, kai ji pasiskundė dėl kalėjimo sąlygų, išryškina kitą Rusijos visuomenės probleminę sritį.

1.  Ką padarė Komisija ir EIVT, kad imtųsi tolesnių veiksmų pagal 2013 m. birželio 13 d. Parlamento rezoliuciją dėl įstatymo viršenybės Rusijoje?

2.  Kaip Komisija šiuos klausimus iškėlė Rusijos vadovams per birželio mėn. Jekaterinburge vykusį ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimą?

3.  Kaip EIVT kartu su Komisija toliau kels klausimus dėl žmogaus teisių ir teisinės valstybės padėties Rusijoje?

Pateikta: 30.9.2013

Perduota: 2.10.2013

Atsakyti iki: 9.10.2013