Procedure : 2013/2836(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000101/2013

Ingediende teksten :

O-000101/2013 (B7-0513/2013)

Debatten :

PV 10/10/2013 - 3
CRE 10/10/2013 - 3

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 105kWORD 26k
30 september 2013
O-000101/2013

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000101/2013

aan de Commissie

Artikel 115 van het Reglement

Cornelis de Jong, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Paul Murphy, Helmut Scholz, Alda Sousa, Gabriele Zimmer

namens de GUE/NGL-Fractie


  Betreft:  Rechtsstaat en mensenrechten in Rusland, in het bijzonder met betrekking tot vreemdelingenhaat en homofobie

 Antwoord plenaire 

Het Europees Parlement blijft voorstander van de verdere uitdieping en ontwikkeling van haar betrekkingen met Rusland. Er wordt nog altijd onderhandeld over een nieuwe overeenkomst die een breder kader moet leveren voor de betrekkingen tussen de EU en Rusland en de toegenomen samenwerking sinds de vroege jaren '90 van de vorige eeuw moet weerspiegelen.

Het Parlement heeft herhaaldelijk uiting gegeven aan zijn bezorgdheid over de verslechterende mensenrechtensituatie in Rusland en in het bijzonder over de goedkeuring van verscheidene wetten die de vrijheid van meningsuiting, vergadering en vereniging, met name de wet inzake 'buitenlandse agenten' en de federale en regionale 'antipropagandawetten'. Vorig jaar zijn belangrijke leiders van de democratische oppositie voor de rechtbank moeten verschijnen.

Het recente Russische verbod op openbaar activisme door lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen (lhbt'ers) heeft een sfeer van intolerantie in het leven geroepen en moedigt het gewelddadige optreden van burgerwachten aan. Sinds de goedkeuring van de wet is het aantal dergelijke incidenten in Rusland drastisch toegenomen. Talrijke organisaties hebben een stijging van het aantal gewelddadige xeno- en homofobische aanvallen gemeld. Er is bewijsmateriaal voorhanden waaruit blijkt dat ultranationalistische groeperingen lhbt'ers – onder wie tieners – aanvallen en martelen. Ook het aantal gevallen van agressie en geweldpleging tegenover migranten en personen die tot etnische minderheden behoren, vertoont een stijgende lijn. Ondanks het feit dat een aantal daders hun optreden heeft gefilmd en deze filmpjes op het internet heeft geplaatst, hebben de autoriteiten niets gedaan om de slachtoffers te beschermen en de personen die voor de aanvallen verantwoordelijk zijn, te vervolgen.

Lhbt-organisaties zoals het in Sint-Petersburg gevestigde 'Vyhod' (Coming out) en het eveneens in Sint-Petersburg georganiseerde lhbt-filmfestival 'Bok o Bok' (Side by Side) zijn in het vizier van de autoriteiten geraakt. De organisatie in kwestie en hun leiders hebben eveneens boetes opgelegd gekregen uit hoofde van de zogenoemde wet inzake 'buitenlandse agenten'.

Het besluit van de Russische gevangenisautoriteiten om het opgesloten lid van de punkband Pussy Riot in eenzame opsluiting te plaatsen nadat ze over de omstandigheden in de gevangenis had geklaagd, brengt een ander probleem van de Russische samenleving onder de aandacht.

1.  Op welke manier hebben de Commissie en de EDEO gevolg gegeven aan de resolutie van het Parlement van 13 juni 2013 over de rechtsstaat in Rusland?

2.  Op welke manier heeft de Commissie de Russische leiders tijdens de topbijeenkomst EU-Rusland in juni in Jekaterinenburg over deze kwesties aangesproken?

3.  Op welke manier zijn de EDEO en de Commissie van plan om de bezorgdheid over de mensenrechten en de rechtsstaat in Rusland verder ter sprake te brengen?

Ingediend: 30.9.2013

Doorgezonden: 2.10.2013

Uiterste datum beantwoording: 9.10.2013

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN 
Juridische mededeling - Privacybeleid