Procedura : 2013/2836(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000101/2013

Teksty złożone :

O-000101/2013 (B7-0513/2013)

Debaty :

PV 10/10/2013 - 3
CRE 10/10/2013 - 3

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 191kWORD 29k
30 września 2013
O-000101/2013

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000101/2013

do Komisji

art. 115 Regulaminu PE

Cornelis de Jong, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Paul Murphy, Helmut Scholz, Alda Sousa, Gabriele Zimmer

w imieniu grupy GUE/NGL


  Przedmiot:  Praworządność i prawa człowieka w Rosji ze szczególnym uwzględnieniem ksenofobii i homofobii

 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

UE jest nadal zainteresowana dalszym pogłębianiem i rozwijaniem stosunków z Rosją. Kontynuowane są negocjacje w sprawie nowej umowy, która ma stworzyć bardziej kompleksowe ramy stosunków UE-Rosja odzwierciedlające rozwój współpracy od początku lat 90. XX w.

Przy wielu okazjach Parlament wyrażał zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją w zakresie praw człowieka w Rosji, a w szczególności w związku z przyjęciem kilku ustaw ograniczających wolność wypowiedzi, zgromadzeń i stowarzyszania się, zwłaszcza „ustawy o zagranicznych agentach” oraz federalnych i regionalnych ustaw o „zakazie propagowania homoseksualizmu”. W ubiegłym roku czołowi przywódcy opozycji demokratycznej zostali postawieni przed sądem.

Nowa rosyjska ustawa, faktycznie zakazująca publicznej aktywności lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i interseksualnych (LGBTI), przyczyniła się jedynie do stworzenia klimatu nietolerancji i propagowania przemocy przez straż obywatelską. Od momentu przyjęcia tej ustawy w Rosji następuje wzrost homofobicznej czujności. Liczne organizacje donoszą o zwiększaniu się liczby gwałtownych ataków o podłożu ksenofobicznym i homofobicznym. Istnieją dowody na atakowanie i torturowanie osób LGBTI, w tym nastolatków, przez ultranacjonalistyczne grupy. Nasilają się również prześladowania migrantów i mniejszości etnicznych oraz przemoc wobec tych grup. Władze nie podjęły działań w celu ochrony ofiar i ścigania osób odpowiedzialnych za ataki, pomimo dowodów w postaci nagrań wideo dokonanych przez sprawców i zamieszczonych w internecie.

Organizacje LGBTI, takie jak działająca w Petersburgu „Wychod” (Coming out), oraz festiwal filmowy LGBTI „Bok o bok” (Obok siebie), zorganizowany także w Petersburgu, stały się celem ataków władz. Na organizacje te i ich przywódców nałożono również grzywny na mocy tzw. ustawy o zagranicznych agentach.

Decyzja rosyjskich władz penitencjarnych o umieszczeniu w odosobnieniu uwięzionej członkini zespołu punkowego Pussy Riot, która poskarżyła się na warunki panujące w więzieniu, uwypukla kolejny problematyczny obszar w społeczeństwie rosyjskim.

1.  Jakie działania podjęły Komisja i ESDZ w następstwie rezolucji Parlamentu z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie praworządności w Rosji?

2.  W jaki sposób Komisja podjęła te kwestie z przywódcami rosyjskimi podczas czerwcowego szczytu UE-Rosja w Jekaterynburgu?

3.  W jaki sposób ESDZ wraz z Komisją będą nadal poruszać problemy dotyczące praw człowieka i praworządności w Rosji?

Przedłożone: 30.9.2013

Przekazane: 2.10.2013

Termin na udzielenie odpowiedzi: 9.10.2013

Oryginalny język pytania: EN 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności