Förfarande : 2013/2836(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000101/2013

Ingivna texter :

O-000101/2013 (B7-0513/2013)

Debatter :

PV 10/10/2013 - 3
CRE 10/10/2013 - 3

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 104kWORD 25k
30 september 2013
O-000101/2013

Fråga för muntligt besvarande O-000101/2013

till kommissionen

Artikel 115 i arbetsordningen

Cornelis de Jong, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Paul Murphy, Helmut Scholz, Alda Sousa, Gabriele Zimmer

för GUE/NGL-gruppen


  Angående:  Rättsstaten och de mänskliga rättigheterna i Ryssland, särskilt med avseende på främlingsfientlighet och homofobi

 Svar i kammaren 

EU står fast i sin strävan att ytterligare fördjupa och utveckla förbindelserna med Ryssland. Förhandlingar pågår fortsatt om ett nytt avtal som bör erbjuda en mer omfattade ram för dessa förbindelser, som en återspegling av hur samarbetet har vuxit fram sedan början av 1990-talet.

Vid åtskilliga tillfällen har parlamentet uttryckt oro över den försämrade människorättssituationen i Ryssland, nyligen i synnerhet i samband med antagandet av flera lagar som begränsar yttrandefriheten, mötesfriheten och föreningsfriheten, särskilt lagen om ”utländska agenter”, liksom federala och regionala lagar mot ”propaganda”. Under förra året har framstående ledare inom den demokratiska oppositionen dragits inför rätta.

Den nya ryska lag som i praktiken förbjuder offentlig aktivism av hbti-personer (homo- och bisexuella samt transpersoner och intersexuella) har enbart skapat ett klimat av intolerans och lett till att medborgargarden har trappat upp sitt våld. Efter att lagen antogs har homofobiska medborgargarden ökat kraftigt. Många organisationer rapporterar om en ökning av våldsamma främlingsfientliga och homofobiska angrepp. Det finns bevis för att extremnationalistiska grupper överfaller och torterar hbti-personer, däribland tonåringar. Trakasserier och våld mot invandrare och etniska minoriteter ökar också. Myndigheterna har inte gjort något för att skydda offren och åtala gärningsmännen, trots att förövare själva har filmat angreppen och lagt ut filmerna på internet.

Hbti-organisationer som Vyhod (Kom ut) och hbti-filmfestivalen Bok o bok (Sida vid sida), båda baserade i Sankt Petersburg, har blivit myndigheternas måltavlor. De berörda organisationerna och deras ledare har också bötfällts i enlighet med ”lagen om utländska agenter”.

De ryska fängelsemyndigheternas beslut att placera den fängslade medlemmen av punkbandet Pussy Riot i isoleringscell efter att hon klagat på villkoren i fängelset belyser ett annat problemområde i det ryska samhället.

1.  Vad har kommissionen och utrikestjänsten gjort för att följa upp parlamentets resolution av den 13 juni 2013 om rättsstaten i Ryssland?

2.  På vilket sätt tog kommissionen upp dessa frågor med de ryska ledarna vid junitoppmötet mellan EU och Ryssland i Jekaterinburg?

3.  Hur kommer utrikestjänsten, tillsammans med kommissionen, att ta upp farhågor angående mänskliga rättigheter och rättsstaten i Ryssland i fortsättningen?

Ingiven: 30.9.2013

Vidarebefordrad: 2.10.2013

Sista svarsdag: 9.10.2013

Frågans originalspråk: EN 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy