Parlamento klausimas - O-000102/2013Parlamento klausimas
O-000102/2013

  Teisinė valstybė ir žmogaus teisės Rusijoje

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000102/2013
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Kristiina Ojuland, Sophia in 't Veld
ALDE frakcijos vardu

Procedūra : 2013/2836(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000102/2013
Pateikti tekstai :
O-000102/2013 (B7-0514/2013)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Nuo tada, kai buvo priimti keli įstatymai, kuriais ribojama saviraiškos, susirinkimų ir asociacijų laisvė, ypač vadinamasis užsienio agentų įstatymas ir federaliniai bei regioniniai antipropagandos įstatymai, daugelis organizacijų  pranešė apie Rusijoje pagausėjusius smurtinio pobūdžio ksenofobinius ir homofobinius išpuolius.

Internete pasirodė keli šimtai beprasmiškai žiaurių vaizdo įrašų, kuriuose matyti, kaip radikaliųjų nacionalistų grupės muša ir kankina lesbietes, gėjus, biseksualius ir translyčius (LGBT) asmenis, migrantus ir etninėms mažumoms priklausančius asmenis. Dabar siekiama nutraukti šiuos pažeidimus stebinčių Rusijos NVO veiklą. NVO, pilietiniai ir politiniai aktyvistai, ginantys žmogaus teises, patiria savavaldžių tvarkdarių grupių ir policijos bauginimus ir grasinimus.

Yra daug įrodymų, kad vyksta šališki teismo procesai, per kuriuos nubaustos ir priverstos nutraukti veiklą tokios organizacijos kaip Side-by-Side LGBT Film Festival. Organizacijai Coming Out Saint Petersburg pagal vadinamąjį užsienio agentų įstatymą buvo paskirta didžiausia bauda, ir, nors aukštesnės instancijos teismas šį sprendimą panaikino, jai vis dar gresia policijos patikrinimai.

Ką padarė Komisija, kad imtųsi tolesnių veiksmų pagal 2013 m. birželio 13 d. Parlamento rezoliuciją dėl įstatymo viršenybės Rusijoje?

Kaip Komisija šiuos klausimus iškėlė Rusijos vadovams per birželio mėn. Jekaterinburge vykusį ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimą ir per rugsėjo mėn. vykusį G20 susitikimą Sankt Peterburge?

Kaip Komisija toliau kels klausimą dėl žmogaus teisių ir teisinės valstybės problemų Rusijoje?

Ar Komisija mano, kad Rusija laikosi įsipareigojimų dėl narystės Europos Taryboje? Jei taip nemano, ar nevertėtų atlikti išsamų vertinimą, ar Rusijos narystės Europos Taryboje nereikėtų sustabdyti?

Ar Komisija būtų pasirengusi  ES veikiančioms LGBT organizacijoms padėti internete teikti informaciją rusų kalba apie LGBT?

Pateikta: 2.10.2013

Perduota: 4.10.2013

Atsakyti iki: 11.10.2013