Întrebare parlamentară - O-000102/2013Întrebare parlamentară
O-000102/2013

  Statul de drept și drepturile omului în Rusia

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000102/2013
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Kristiina Ojuland, Sophia in 't Veld
în numele Grupului ALDE

Procedură : 2013/2836(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000102/2013
Texte depuse :
O-000102/2013 (B7-0514/2013)
Voturi :
Texte adoptate :

De la adoptarea mai multor legi care îngrădesc libertatea de exprimare, de întrunire și de asociere, în special legea privind „agenții străini” și legile federale și regionale „anti-propagandă”, numeroase organizații au informat despre o creștere a atacurilor xenofobe și homofobe violente.

Câteva sute de înregistrări video ale unor acte de violență gratuită circulă pe internet, în care grupuri ultranaționaliste molestează și torturează persoane LGBT, migranți și persoane aparținând minorităților etnice. ONG-urile ruse care monitorizează aceste încălcări sunt amenințate cu desființarea. ONG-urile și militanții civili și politici ce apără drepturile omului sunt intimidați și amenințați de către miliții private și de către poliție.

Numeroase dovezi atestă organizarea unor procese inechitabile, în urma cărora organizații precum Side-by-Side LGBT Film Festival au fost amendate și constrânse să se desființeze. „Coming Out Sankt Petersburg” a fost condamnată la plata amenzii maxime prevăzute de legea privind „agenții străini”, înainte ca sentința să fie anulată de o instanță superioară, însă organizația se află în continuare sub amenințarea inspecțiilor poliției.

Ce a întreprins Comisia pentru a da curs Rezoluției Parlamentului European din 13 iunie 2013 referitoare la statul de drept în Rusia?

În ce mod a abordat Comisia aceste chestiuni cu liderii ruși la summitul UE-Rusia de la Ekaterinburg, din iunie 2013 și la summitul G20 de la Sankt Petersburg, din septembrie?

Cum va continua Comisia să-și exprime preocupările privind drepturile omului și statul de drept în Rusia?

Consideră Comisia că Rusia își respectă obligațiile legate de calitatea sa de membru al Consiliului Europei? În cazul unui răspuns negativ, ar trebui efectuată o evaluare cuprinzătoare în cazul în care statutul de membru al Rusiei în Consiliul Europei ar fi suspendat?

Ar fi Comisia gata să sprijine organizațiile LGBT din UE prin furnizarea de informații despre LGBT, în limba rusă, online?

Depunere: 2.10.2013

Trimisă: 4.10.2013

Termen pentru răspuns: 11.10.2013