Парламентарен въпрос - O-000103/2013Парламентарен въпрос
O-000103/2013

Принципите на правовата държава и правата на човека в Русия, и по-специално по отношение на ксенофобията и хомофобията

Въпрос с искане за устен отговор O-000103/2013
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Véronique De Keyser, Libor Rouček, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Knut Fleckenstein, Michael Cashman, Sergio Gutiérrez Prieto
от името на групата S&D

Процедура : 2013/2836(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000103/2013
Внесени текстове :
O-000103/2013 (B7-0515/2013)
Гласувания :
Приети текстове :

Парламентът продължава да бъде ангажиран с по-нататъшното задълбочаване и развиване на отношенията с Русия въз основа на споделен взаимен ангажимент към демокрацията, принципите на правовата държава и правата на човека. Въпреки това той изразява дълбока загриженост от нарастващото незачитане в Русия на тези основни принципи.

След приемането на няколко закона, ограничаващи свободата на словото, на събранията и на сдруженията, и особено на Закона за „чуждестранните агенти“ и на федералните и регионалните закони „против пропагандата“, редица организации докладваха за увеличаване на насилието при ксенофобски и хомофобски нападения. В интернет се появиха няколко стотин видеозаписа с безсмислено насилие, които показват крайно националистически групи, биещи и изтезаващи ЛГБТ лица (включително подрастващи), мигранти и лица, принадлежащи към етнически малцинства. Няколко групи качиха на руски уебсайтове на социалните медии смущаващи видеозаписи на актове на интензивно унижение, побои и изтезания.

Руски НПО, които извършват мониторинг на тези тежки нарушения, понастоящем са изправени пред риска да прекратят дейността си. НПО и гражданските и политическите активисти, защитаващи правата на човека  на жените, младите хора, етническите малцинства, мигрантите и ЛГБТ лицата, са обект на сплашване и заплахи от страна на групите за поддържане на обществения ред и полицията. Съществуват множество доказателства за несправедливи съдебни процеси, в които организации, като например Кинофестивалът на ЛГБТ „Рамо до рамо“ („Бок о бок“), са били глобени и принудени да прекратят дейността си. Санкт Петербургската организация „Откриване“ („Выход“) получи глоба с максимален размер съгласно Закона за „чуждестранните агенти“, след което присъдата беше отменена от по-висока инстанция, но заплахата от полицейски проверки в организацията остава. Други организации не могат да извършват дейност, ако не се обявят за „чуждестранни агенти“, което ги подлага на ограничаващи правни задължения.

Какво е предприела Комисията като последващи действия след резолюцията на Парламента от 13 юни 2013 г. относно принципите на правовата държава в Русия?

При какви условия тези въпроси бяха повдигнати пред руските лидери на срещата на върха между ЕС и Русия през юни 2013 г. в Екатеринбург и на срещата на върха на Г-20 през септември в Санкт Петербург?

Как ще продължи Комисията да изразява загрижеността на НПО по отношение на правата на човека и принципите на правовата държава в Русия?

Внесен: 2.10.2013

Предаден: 4.10.2013

Краен срок за отговор: 11.10.2013