Întrebare parlamentară - O-000103/2013Întrebare parlamentară
O-000103/2013

  Statul de drept și drepturile omului în Rusia, în special în ce privește xenofobia și homofobia

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000103/2013
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Véronique De Keyser, Libor Rouček, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Knut Fleckenstein, Michael Cashman, Sergio Gutiérrez Prieto
în numele Grupului S&D

Procedură : 2013/2836(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000103/2013
Texte depuse :
O-000103/2013 (B7-0515/2013)
Voturi :
Texte adoptate :

Parlamentul European își menține angajamentul de a aprofunda și dezvolta în continuare relațiile cu Rusia, pe baza unui angajament reciproc comun față de respectarea democrației, a statului de drept și a drepturilor omului. Cu toate acestea, este profund îngrijorat de faptul că Rusia ignoră tot mai mult aceste principii fundamentale.

De la adoptarea mai multor legi care îngrădesc libertatea de exprimare, de întrunire și de asociere, în special legea privind „agenții străini” și legile federale și regionale „anti-propagandă”, numeroase organizații au informat despre o creștere a atacurilor xenofobe și homofobe violente. Câteva sute de înregistrări video ale unor acte de violență gratuită circulă pe internet, în care grupuri ultranaționaliste molestează și torturează persoane LGBT (inclusiv adolescenți), migranți și persoane aparținând minorităților etnice. Mai multe grupuri au încărcat pe platforme sociale din Rusia înregistrări video șocante, care arată scene de umilire extremă, bătăi și acte de tortură.

ONG-urile ruse care monitorizează aceste grave încălcări sunt în prezent amenințate cu desființarea. ONG-urile și activiștii civili și politici care apără drepturile fundamentale ale femeilor, ale tinerilor, ale minorităților etnice, ale migranților și persoanelor LGBT sunt intimidate și amenințate de către miliții private și de poliție. Numeroase dovezi atestă organizarea unor procese inechitabile, în urma cărora organizații precum Side-by-Side LGBT Film Festival au fost amendate și constrânse să se desființeze. „Coming Out Sankt Petersburg” a fost condamnată la plata amenzii maxime prevăzute de legea privind „agenții străini”, înainte ca sentința să fie anulată de o instanță superioară, însă organizația se află în continuare sub amenințarea inspecțiilor poliției. Alte organizații nu pot funcționa decât dacă se declară „agenți străini”, ceea ce le supune unor obligații juridice care le îngrădesc activitatea.

Ce a întreprins Comisia pentru a da curs Rezoluției Parlamentului European din 13 iunie 2013 referitoare la statul de drept în Rusia?

În ce mod au fost abordate aceste chestiuni cu liderii ruși la summitul UE-Rusia din iunie 2013, de la Ekaterinburg, și la summitul G20 din septembrie, de la Sankt Petersburg?

Cum va continua Comisia să exprime preocupările ONG-urilor privind drepturile omului și statul de drept în Rusia?

Depunere: 2.10.2013

Trimisă: 4.10.2013

Termen pentru răspuns: 11.10.2013