Menettely : 2013/2892(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000109/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000109/2013 (B7-0523/2013)

Keskustelut :

PV 24/10/2013 - 6
CRE 24/10/2013 - 6

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 100kWORD 25k
9. lokakuuta 2013
O-000109/2013

Suullisesti vastattava kysymys O-000109/2013

komissiolle

työjärjestyksen 115 artikla

Giles Chichester

ECR-ryhmän puolesta


  Aihe:  Äskettäiset ehdotukset digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamisesta

 Täysistunnossa annettu vastaus 

EU:n nykyinen sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmä on monimutkainen, mutta ennustettavissa oleva sääntely-ympäristö, joka on ollut olennaisen tärkeää todellisen kilpailun, joustavien investointien ja kuluttajille koituvien merkittävien hyötyjen aikaansaamiseksi. Televiestintämarkkinat ovat kasvaneet yleisesti näinä vaikeina taloudellisina aikoina, mutta komissio on alkanut esittää ankeampia näkemyksiä. Komission äskettäiset ehdotukset digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamisesta (ks. COM(2013)0627) on esitetty aikana, jolloin monet säädöksistä, joita ehdotuksilla on määrä muuttaa, ovat edelleen täytäntöönpanovaiheessa tai niiden merkittävä uudelleentarkastelu on vielä toteuttamatta. Lisäksi ehdotukset julkaistiin 11. syyskuuta 2013, vain seitsemän kuukautta ennen Euroopan parlamentin seitsemännen vaalikauden (2009–2014) viimeistä täysistuntoa.

1.  Miksi komissio päätti koota yhteen useita erillisiä toimia yhdeksi oikeudelliseksi välineeksi?

2.  Miksi komissio esitti taloudellisen toiminnan avainalaa, jolla on huomattavat kasvumahdollisuudet, koskevat ehdotukset tällaiseen aikaan, jolloin lainsäätäjien (ja erityisesti Euroopan parlamentin) on mahdoton tarkastella asianmukaisesti niiden mahdollisia seurauksia, ja miksi komissio vaarantaa nykyisen kehyksen yhtenäisyyden ja heikentää investointeja?

3.  Miksi komissio päätti olla hyödyntämättä kuluttajien, kansallisten sääntelyviranomaisten ja alan sidosryhmien panosta eikä järjestänyt ehdotuksista julkisia kuulemisia?

4.  EU:n televiestinnän sääntelyjärjestelmän perustana ovat kansalliset sääntelyviranomaiset, jotka toteuttavat asianmukaisia ja asiaankuuluvia toimia sekä yksin että yhdessä. Miksi komissio on sen vuoksi ehdottanut huomattavaa toimivallan siirtoa komission sekä jäsenvaltioiden ja niiden kansallisten valvontaviranomaisten välillä?

5.  Missä määrin komissio on testannut ehdotuksiaan varmistaakseen, että a) niillä saavutetaan asetetut tavoitteet, b) ne ovat toiminnallisesti toteutettavissa ja c) niillä ei ole tahattomia seurauksia?

6.  Miksi komissio on päättänyt noudattaa markkinoiden konsolidointia koskevaa lähestymistapaa nykyisen kilpailua edistävän sääntelyjärjestelmän sijasta?

Jätetty: 9.10.2013

Välitetty: 11.10.2013

Määräaika: 18.10.2013

Kysymyksen alkukieli: EN 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö