Parlamentarno vprašanje - O-000109/2013Parlamentarno vprašanje
O-000109/2013

    Nedavni predlogi za dokončanje digitalnega enotnega trga

  Vprašanje za ustni odgovor O-000109/2013
  za Komisijo
  Člen 115 poslovnika
  Giles Chichester
  v imenu skupine ECR

  Postopek : 2013/2892(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  O-000109/2013
  Predložena besedila :
  O-000109/2013 (B7-0523/2013)
  Glasovanja :
  Sprejeta besedila :

  Sedanji okvir EU za elektronske komunikacije je zapleteno, a predvidljivo regulativno okolje, ki je bistveno za zagotavljanje učinkovite konkurence, prilagodljivih naložb in znatnih koristi za potrošnike. Telekomunikacijski trgi so bili v nedavnih težkih gospodarskih časih deležni velike rasti, vendar pa Komisija vedno bolj govori o neugodnih obetih. Komisija je nedavne predloge za dokončanje digitalnega enotnega trga (glej COM(2013)0627) predložila v času, ko se številne regulativne določbe, ki naj bi se spremenile s predlogi, še vedno izvajajo ali zanje še ni bil opravljen obsežen pregled. Poleg tega so bili predlogi objavljeni 11. septembra 2013, zgolj sedem mesecev pred zadnjim plenarnim zasedanjem sedmega Evropskega parlamenta (2009–2014).

  1.  Zakaj se je Komisija odločila zbrati več nepovezanih ukrepov v enotnem pravnem instrumentu?

  2.  Zakaj je Komisija predložila predloge, ki zadevajo ključno področje gospodarske dejavnosti z znatnim potencialom za rast, v času, ko je zakonodajalcema (in zlasti Evropskemu parlamentu) nemogoče primerno preučiti morebitne posledice, s tem pa ogrozila celovitost sedanjega okvira in ogrozila naložbe?

  3.  Zakaj se je Komisija odločila, da ne bo izkoristila prispevka potrošnikov, nacionalnih regulatorjev in interesnih skupin industrije, in ni pripravila javnega posvetovanja o predlogih?

  4.  Osnovo telekomunikacijskega okvira EU predstavljajo nacionalni regulativni organi, ki sprejemajo ustrezne in pomembne ukrepe, tako samostojno kot skupaj. Zakaj je torej Komisija predlagala znaten premik ravnotežja moči med komisijo na eni ter državami članicami in njihovimi nacionalnimi regulativnimi organi na drugi strani?

  5.  V kolikšni meri je Komisija preizkusila svoje predloge, da bi zagotovila, da (a) uresničujejo zastavljene cilje, (b) so operativno izvedljivi in (c) nimajo neželenih posledic?

  6.  Zakaj se je Komisija odločila za pristop konsolidacije trga namesto sedanjega okvira v prid konkurenci?

  Vloženo: 9.10.2013

  Posredovano: 11.10.2013

  Rok za odgovor: 18.10.2013