Parlamentní otázka - O-000115/2013Parlamentní otázka
O-000115/2013

  Modernizace části dohody o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci mezi EU a Mexikem věnované obchodu

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000115/2013
Komisi
článek 115 jednacího řádu
Vital Moreira, George Sabin Cutaş
za Výbor pro mezinárodní obchod

Postup : 2013/2818(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000115/2013
Předložené texty :
O-000115/2013 (B7-0101/2014)
Hlasování :
Přijaté texty :

Dohoda o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci mezi EU a Mexikem (EPPCC) vstoupila v platnost v říjnu roku 2000. Kontext obchodní politiky se od té doby změnil. Zatímco Mexiko uzavíralo množství obchodních dohod a připojilo se k jednání o transpacifickém partnerství (TPP), EU uzavírala komplexnější obchodní dohody a jednala o dohodách s partnery, jako jsou Spojené státy nebo Kanada, přičemž toto její úsilí značně přesahovalo působnost i ambice stávajících obchodních pilířů dohody EPPCC mezi EU a Mexikem. Na poslední schůzi Smíšeného výboru EU-Mexiko konané ve dnech 10.11. června 2013 se obě strany shodly na tom, že mají zájem dále prozkoumat možnosti rozsáhlé a komplexní modernizace obchodních pilířů společné dohody.

1.  Jaký vliv mají podle názoru Komise stávající obchodní pilíře dohody na snižování chudoby, sociální soudržnost a životní prostředí v Mexiku a EU? Jaký vliv by na tyto oblasti měla případná modernizace dohody?

2.  Kterými klíčovými prvky se zajistí soulad obchodních pilířů dohody EPPCC EU-Mexiko s dohodami o volném obchodu, jež EU uzavřela v nedávné době, jejich maximální přínos a odpověď na nové výzvy? Do jakých nových oblastí trhu by EU a Mexiko měly největší zájem získat přístup?

3.  Bude Komise jednat o zařazení kapitoly o udržitelném rozvoji, včetně doložky o lidských právech, s konkrétním závazným mechanismem pro její provedení?

4.  Jak by bylo možné zdokonalit kapitolu o finančních službách, regulující jejich zavedení a investiční toky, aby se prohloubila spolupráce mezi EU a Mexikem v boji proti nezákonným finančním aktivitám na obou stranách, včetně praní špinavých peněz pocházejících z organizované trestné činnosti a daňových úniků?

5.  Jaký je, vzhledem ke stávajícímu zapojení Komise do jednání o dohodách o volném obchodu, harmonogram pracovní skupiny, která zkoumá možnosti modernizace obchodních pilířů dohody EPPCC mezi EU a Mexikem? Co Komise považuje za reálný časový rámec pro přípravu jednání o modernizaci této dohody, jeho zahájení a uzavření?

6.  Jak hodlá Komise zajistit soudržnost mezi modernizací obchodních pilířů dohody mezi EU a Mexikem, jednáními o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic (TTIP) a o komplexní dohodě o hospodářské a obchodní spolupráci (CETA)? V neposlední řadě v jakém rozsahu plánuje Komise případné provázání modernizované části dohody EPPCC EU-Mexiko věnované obchodu s dohodami s dalšími členy Tichomořské aliance?

7.  Bude Komise usilovat o nový mandát pro jednání, nebo použije doložku o přezkumu?

Předložení: 17.10.2013

Postoupení: 21.10.2013

Platné do: 28.10.2013