Parlamentní otázka - O-000115/2013Parlamentní otázka
O-000115/2013

    Modernizace části dohody o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci mezi EU a Mexikem věnované obchodu

  Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000115/2013
  Komisi
  článek 115 jednacího řádu
  Vital Moreira, George Sabin Cutaş
  za Výbor pro mezinárodní obchod

  Postup : 2013/2818(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  O-000115/2013
  Předložené texty :
  O-000115/2013 (B7-0101/2014)
  Hlasování :
  Přijaté texty :

  Dohoda o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci mezi EU a Mexikem (EPPCC) vstoupila v platnost v říjnu roku 2000. Kontext obchodní politiky se od té doby změnil. Zatímco Mexiko uzavíralo množství obchodních dohod a připojilo se k jednání o transpacifickém partnerství (TPP), EU uzavírala komplexnější obchodní dohody a jednala o dohodách s partnery, jako jsou Spojené státy nebo Kanada, přičemž toto její úsilí značně přesahovalo působnost i ambice stávajících obchodních pilířů dohody EPPCC mezi EU a Mexikem. Na poslední schůzi Smíšeného výboru EU-Mexiko konané ve dnech 10.11. června 2013 se obě strany shodly na tom, že mají zájem dále prozkoumat možnosti rozsáhlé a komplexní modernizace obchodních pilířů společné dohody.

  1.  Jaký vliv mají podle názoru Komise stávající obchodní pilíře dohody na snižování chudoby, sociální soudržnost a životní prostředí v Mexiku a EU? Jaký vliv by na tyto oblasti měla případná modernizace dohody?

  2.  Kterými klíčovými prvky se zajistí soulad obchodních pilířů dohody EPPCC EU-Mexiko s dohodami o volném obchodu, jež EU uzavřela v nedávné době, jejich maximální přínos a odpověď na nové výzvy? Do jakých nových oblastí trhu by EU a Mexiko měly největší zájem získat přístup?

  3.  Bude Komise jednat o zařazení kapitoly o udržitelném rozvoji, včetně doložky o lidských právech, s konkrétním závazným mechanismem pro její provedení?

  4.  Jak by bylo možné zdokonalit kapitolu o finančních službách, regulující jejich zavedení a investiční toky, aby se prohloubila spolupráce mezi EU a Mexikem v boji proti nezákonným finančním aktivitám na obou stranách, včetně praní špinavých peněz pocházejících z organizované trestné činnosti a daňových úniků?

  5.  Jaký je, vzhledem ke stávajícímu zapojení Komise do jednání o dohodách o volném obchodu, harmonogram pracovní skupiny, která zkoumá možnosti modernizace obchodních pilířů dohody EPPCC mezi EU a Mexikem? Co Komise považuje za reálný časový rámec pro přípravu jednání o modernizaci této dohody, jeho zahájení a uzavření?

  6.  Jak hodlá Komise zajistit soudržnost mezi modernizací obchodních pilířů dohody mezi EU a Mexikem, jednáními o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic (TTIP) a o komplexní dohodě o hospodářské a obchodní spolupráci (CETA)? V neposlední řadě v jakém rozsahu plánuje Komise případné provázání modernizované části dohody EPPCC EU-Mexiko věnované obchodu s dohodami s dalšími členy Tichomořské aliance?

  7.  Bude Komise usilovat o nový mandát pro jednání, nebo použije doložku o přezkumu?

  Předložení: 17.10.2013

  Postoupení: 21.10.2013

  Platné do: 28.10.2013