Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000115/2013Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000115/2013

  Modernisering af handelskapitlet i aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde mellem EU og Mexico

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000115/2013
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
Vital Moreira, George Sabin Cutaş
for Udvalget om International Handel

Procedure : 2013/2818(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000115/2013
Indgivne tekster :
O-000115/2013 (B7-0101/2014)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde (EPPCC) mellem EU og Mexico trådte i kraft i oktober 2000. Siden da har den handelspolitiske kontekst ændret sig. Medens Mexico har indgået talrige handelsaftaler og har tilsluttet sig forhandlingerne om Trans-Pacific-Partnerskabet, har EU indgået mere omfattende handelsaftaler og har indledt forhandlinger med partnere som USA og Canada, der rækker videre end anvendelsesområdet for og ambitionen med det, der er omfattet af de nuværende handelsaspekter i aftalen mellem EU og Mexico. På det seneste møde i Det Blandede Udvalg EU-Mexico den 10.-11. juni 2013 bekræftede begge parter deres ønske om yderligere at undersøge muligheden for en bred og omfattende modernisering af handelsaspekterne i deres aftale.

Indgivet: 17.10.2013

Videresendt: 21.10.2013

Besvarelsesfrist: 28.10.2013