Parlamenti kérdés - O-000115/2013Parlamenti kérdés
O-000115/2013

  A Mexikó és az Európai Unió közötti gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodás kereskedelmi fejezetének megújítása

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000115/2013
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 115. cikke
Vital Moreira, George Sabin Cutaş
a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében

Eljárás : 2013/2818(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
O-000115/2013
Előterjesztett szövegek :
O-000115/2013 (B7-0101/2014)
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

A Mexikó és az Európai Unió közötti gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodás 2000 októberében lépett hatályba. Azóta megváltozott a kereskedelempolitikai környezet. Míg Mexikó számos kereskedelmi megállapodást kötött, és csatlakozott a transz-csendes-óceáni partnerségről (TPP) folyó tárgyalásokhoz, az Unió átfogóbb kereskedelmi megállapodásokat kötött, és olyan partnerekkel kezdett megállapodásra irányuló tárgyalásokat, mint az Egyesült Államok és Kanada, amely tárgyalások mind hatókörükben mind célkitűzéseikben jóval meghaladják az EU–Mexikó gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodás jelenlegi kereskedelmi fejezeteit. Az EU–Mexikó vegyes bizottság legutóbbi, 2013. június 10–11-i ülésén mindkét fél megerősítette szándékát közös megállapodásuk kereskedelmi pilléreinek széleskörű és átfogó megújítását szolgáló további lehetőségek feltárására.

1.  A Bizottság véleménye szerint milyen hatással vannak a megállapodás jelenlegi kereskedelmi pillérei a szegénység csökkentésére, a társadalmi kohézióra és a környezetre Mexikóban és az Európai Unióban? Milyen hatással járna a megállapodás esetleges modernizációja ezeken a területeken?

2.  Melyek azok a kulcselemek, amelyek összhangba hozzák az Európai Unió és Mexikó közötti gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodás kereskedelmi pilléreit az Unió közelmúltban kötött szabadkereskedelmi megállapodásaival, a legnagyobb hasznot hozzák, és választ adnak a felmerülő új kihívásokra? Mely új piaci területeken kíván leginkább hozzáféréshez jutni az Unió és Mexikó?

3.  Fel fogja-e vetni a Bizottság a tárgyalásokon, hogy a megállapodásba fel kell venni egy emberi jogi záradékot is tartalmazó, a fenntartható fejlődésről szóló fejezetet, a végrehajtására vonatkozó konkrét, kötelező érvényű mechanizmussal együtt?

4.  Hogyan lehetne javítani a pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó fejezeten – amely a cégek letelepedését és a befektetések áramlását szabályozza – annak érdekében, hogy szorosabb együttműködés jöjjön létre az Unió és Mexikó között a mindkét oldalon tapasztalható illegális pénzügyi tevékenységek – például a szervezett bűnözésből származó pénz tisztára mosása – elleni harcban, valamint az adóelkerülés elleni küzdelemben?

5.  Tekintettel arra, hogy a Bizottság jelenleg is szabadkereskedelmi megállapodásokról folyó tárgyalásokat folytat, mi az Európai Unió és Mexikó közötti gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodás kereskedelmi fejezetei megújításának lehetőségeivel foglalkozó munkacsoport menetrendje? Milyen időkeretet tart reálisnak a Bizottság az e megállapodás megújításáról szóló tárgyalások előkészítése, kivitelezése és lezárása számára?

6.  Hogyan szándékozik biztosítani a Bizottság az összhangot az Európai Unió és Mexikó közötti megállapodás kereskedelmi fejezeteinek megújítása és a transzatlanti kereskedelmi és befektetési partnerség, valamint az átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodásról folyó tárgyalások között? Továbbá milyen kapcsolódási lehetőséget lát a Bizottság az Európai Unió és Mexikó közötti gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodás megújított kereskedelmi fejezete és a Csendes-óceáni Szövetség más tagjaival kötött megállapodások között?

7.  A Bizottság új tárgyalási felhatalmazást fog kérni, vagy aktiválja a felülvizsgálati záradékot?

Előterjesztve: 17.10.2013

Továbbítva: 21.10.2013

A válaszadás határideje: 28.10.2013