Parlamento klausimas - O-000115/2013Parlamento klausimas
O-000115/2013

  ES ir Meksikos ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimo prekybos sektoriaus modernizavimas

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000115/2013
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Vital Moreira, George Sabin Cutaş
Tarptautinės prekybos komiteto vadu

Procedūra : 2013/2818(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000115/2013
Pateikti tekstai :
O-000115/2013 (B7-0101/2014)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

ES ir Meksikos ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo ir bendradarbiavimo (EPPKB) susitarimas įsigaliojo 2000 m. spalio mėn. Nuo to laiko pasikeitė su prekybos politika susijusios aplinkybės. Meksika sudarė daug prekybos susitarimų ir prisijungė prie derybų dėl Partnerystės abipus Ramiojo vandenyno, o ES sudarė daugiau išsamių prekybos susitarimų ir pradėjo derybas dėl susitarimų su kitais partneriais, pvz., JAV ir Kanada, apimančias daug daugiau sričių ir turinčias didesnį užmojį, nei numatyta dabartinio ES ir Meksikos EPPKB susitarimo prekybos sektoriuose. Per paskutinį ES ir Meksikos jungtinio komiteto posėdį, vykusį 2013 m. birželio 10–11 d., abi šalys patvirtino savo ketinimą toliau nagrinėti galimybes visapusiškai modernizuoti susitarimo prekybos sektorius.

1.  Kokį poveikį, Komisijos nuomone, daro dabartiniai susitarimo prekybos sektoriai skurdo mažinimui, socialinei sanglaudai ir aplinkai Meksikoje ir ES? Kokį poveikį šioms sritims galėtų padaryti galimas susitarimo modernizavimas?

2.  Kokie pagrindiniai aspektai bus įtraukti į ES ir Meksikos EPPKB susitarimo prekybos sektorių siekiant suderinti šį susitarimą su ES sudarytais naujausiais LPS, gauti didžiausios naudos ir spręsti naujas problemas? Į kokias naujas rinkas labiausiai norėtų patekti ES ir Meksika?

3.  Ar Komisija derėsis dėl to, kad į susitarimą būtų įtrauktas darnaus vystymosi skyrius, įskaitant nuostatą dėl žmogaus teisių, ir numatytas konkretus privalomas šio skyriaus įgyvendinimo mechanizmas?

4.  Kaip būtų galima patobulinti finansinių paslaugų skyrių (paslaugų teikėjų įsisteigimo reguliavimas ir investicijų srautai), kad būtų gerinamas ES ir Meksikos bendradarbiavimas stengiantis kovoti su neteisėta finansine veikla abiejose šalyse, įskaitant iš organizuotos nusikalstamos veiklos gautų pinigų plovimą ir kovą su mokesčių slėpimu?

5.  Ar, atsižvelgiant į tai, kad Komisija šiuo metu dalyvauja derybose dėl laisvosios prekybos susitarimo, galima būtų sužinoti darbo grupės, kuri nagrinėja būdus, kaip galima būtų modernizuoti ES ir Meksikos EPPKB susitarimo prekybos sektorių, programą? Koks būtų realus tvarkaraštis siekiat pasirengti deryboms dėl šio susitarimo modernizavimo, jas pradėti ir užbaigti?

6.  Kaip Komisija ketina užtikrinti ES ir Meksikos susitarimo prekybos sektorių modernizavimo ir transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės (TPIP), taip pat derybų dėl išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo, darną? Be to, kokia, Komisijos nuomone, galėtų būti modernizuoto ES ir Meksikos EPPKB susitarimo prekybos skyriaus ir susitarimų su kitais Ramiojo vandenyno nariais galimų sąsajų apimtis?

7.  Ar Komisija sieks naujų įgaliojimų pradėti derybas, ar naudosis galimo keitimo sąlyga?

Pateikta: 17.10.2013

Perduota: 21.10.2013

Atsakyti iki: 28.10.2013