Parlamenta jautājums - O-000115/2013Parlamenta jautājums
O-000115/2013

  ES un Meksikas Ekonomikas partnerattiecību, politikas koordinācijas un sadarbības nolīguma modernizēšana

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000115/2013
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Vital Moreira, George Sabin Cutaş
Starptautiskās tirdzniecības komiteja komitejas vārdā

Procedūra : 2013/2818(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000115/2013
Iesniegtie teksti :
O-000115/2013 (B7-0101/2014)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

ES un Meksikas Ekonomikas partnerattiecību, politikas koordinācijas un sadarbības (EPPKS) nolīgums stājās spēkā 2000. gada oktobrī. Tomēr kopš tā laika ir mainījušies tirdzniecības politikas apstākļi. Meksika ir noslēgusi daudzus tirdzniecības nolīgumus un pievienojusies sarunām par Klusā okeāna valstu partnerību (TTP), savukārt ES ir noslēgusi visaptverošākus tirdzniecības nolīgumus un iesaistījusies nolīguma sarunās ar tādām partnervalstīm kā ASV un Kanāda, kas ievērojami pārsniedz pašreizējo ES un Meksikas EPPKS nolīguma tirdzniecības sadaļu apjomu un mērķus. Pēdējā ES un Meksikas apvienotās komitejas sanāksmē 2013. gada 10. un 11. jūnijā abas puses apstiprināja vēlmi turpmāk apsvērt iespējas par attiecīgā nolīguma tirdzniecības pīlāru plašu un visaptverošu modernizāciju.

1.  Kāda pēc Komisijas viedokļa ir nolīguma patlaban esošo tirdzniecības pīlāru ietekme uz nabadzības samazināšanu, sociālo kohēziju un vidi Meksikā un ES? Kāda ietekme šajās jomās varētu būt līguma iespējamajai modernizācijai?

2.  Kuros svarīgākajos elementos veiks izmaiņas, lai ES un Meksikas EPPKS nolīguma tirdzniecības pīlārus pielāgotu jaunākajiem ES noslēgtajiem brīvās tirdzniecības nolīgumiem, un kas sniegs lielāko labumu un risinās jaunos uzdevumus? Kurām jaunām tirgus jomām ES un Meksika ir visvairāk ieinteresēta iegūt piekļuvi?

3.  Vai Komisija apspriedīs iespēju iekļaut ilgtspējīgas attīstības sadaļu, tostarp cilvēktiesību klauzulu, ar īpašu saistošu tās īstenošanas mehānismu?

4.  Kā varētu uzlabot finanšu pakalpojumu sadaļu, (kas regulē uzņēmējdarbības vidi un ieguldījumu plūsmu,) lai palielinātu ES un Meksikas sadarbību cīņā ar nelikumīgām finanšu darbībām abās pusēs, tostarp organizētajā noziedzībā iegūtu līdzekļu legalizēšanu un izvairīšanos no nodokļu nemaksāšanas?

5.  Kāda ir darba grupas programma, kura pēta ES un Meksikas EPPKS nolīguma tirdzniecības modernizācijas iespējas, ņemot vērā, ka Komisija patlaban piedalās Brīvās tirdzniecības nolīguma sarunās? Kāds varētu būt šā nolīguma modernizācijas sagatavošanas, sarunu un sarunu noslēgšanas reālais termiņš?

6.  Kā Komisija paredz nodrošināt konsekvenci ES un Meksikas nolīguma tirdzniecības pīlāru modernizēšanā un transatlantiskās tirdzniecības un ieguldījumu partnerībā, kā arī sarunās par visaptverošu ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu? Turklāt kādā apjomā Komisija paredz iespējamu saikni starp uzlabotajām ES un Meksikas EPPKS nolīguma tirdzniecības sadaļām un nolīgumiem ar citām Klusā okeāna valstu alianses dalībvalstīm?

7.  Vai Komisija prasīs jaunu sarunu mandātu vai piemēros pārskatīšanas klauzulu?

Iesniegšanas datums: 17.10.2013

Nosūtīts: 21.10.2013

Termiņš atbildei: 28.10.2013