Parlementaire vraag - O-000115/2013Parlementaire vraag
O-000115/2013

  Modernisering van de sectie handel van de Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de EU en Mexico

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000115/2013
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
Vital Moreira, George Sabin Cutaş
namens de Commissie internationale handel

Procedure : 2013/2818(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000115/2013
Ingediende teksten :
O-000115/2013 (B7-0101/2014)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

De Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de EU en Mexico (Economic Partnership, Political Coordination and Cooperation Agreement, EPPCC) is in oktober 2000 in werking getreden. Sindsdien is de context van het handelsbeleid veranderd. Terwijl Mexico verschillende handelsovereenkomsten heeft gesloten en is toegetreden tot de onderhandelingen over het Trans-Pacific Partnership (TPP), heeft de EU meer alomvattende handelsovereenkomsten gesloten en is zij in onderhandelingen getreden met partners als de VS en Canada, waarbij het toepassingsgebied en de ambitie van de huidige handelspijlers van de EPPCC-overeenkomst tussen de EU en Mexico ver wordt overschreden. Tijdens de laatste gemengde commissie EU-Mexico op 10-11 juni 2013 hebben beide partijen hun wens bevestigd om de mogelijkheden voor een algemene en alomvattende modernisering van de handelspijlers van hun overeenkomst voort te onderzoeken.

1.  In de visie van de Commissie wat is het effect van de huidige handelspijlers van de overeenkomst op de vermindering van de armoede, de sociale cohesie en het milieu in Mexico en in de EU? Welke impact zou een mogelijke modernisering van de overeenkomst op deze gebieden hebben?

2.  Door welke belangrijke elementen zullen de handelspijlers van de EPPCC-overeenkomst tussen de EU en Mexico in overeenstemming worden gebracht met de recent goedgekeurde vrijhandelsovereenkomsten van de EU, zal het meeste voordeel worden geleverd en zullen nieuwe uitdagingen worden aangepakt? Tot welke nieuwe marktdelen willen de EU en Mexico het liefst toegang krijgen?

3.  Zal de Commissie onderhandelen over de opname van een hoofdstuk over duurzame ontwikkeling, met inbegrip van een mensenrechtenclausule, met een specifiek, bindend toepassingsmechanisme?

4.  Hoe kan het hoofdstuk over financiële diensten – de regulering van de vestiging en van investeringsstromen – worden verbeterd teneinde de samenwerking te stimuleren tussen de EU en Mexico voor de bestrijding van illegale financiële activiteiten aan beide zijden, met inbegrip van het witwassen van geld van georganiseerde misdaad en de bestrijding van belastingontduiking?

5.  Gezien het feit dat de Commissie momenteel deelneemt aan onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten, wat is het programma van de werkgroep die de opties voor de modernisering van de handelspijlers van de EPPCC-overeenkomst tussen de EU en Mexico onderzoekt? Wat zou een realistisch tijdskader zijn voor de voorbereiding, het aangaan en afronden van de onderhandelingen over de modernisering van deze overeenkomst?

6.  Hoe zal de Commissie de samenhang garanderen tussen de modernisering van de handelspijlers van de EPPCC-overeenkomst tussen de EU en Mexico en de onderhandelingen over een trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen en over de brede economische en handelsovereenkomst? Welke mogelijkheden ziet de Commissie bovendien voor mogelijke verbanden tussen de opgewaardeerde handelshoofdstukken van de EPPCC-overeenkomst tussen de EU en Mexico en overeenkomsten met andere leden van de Pacifische Alliantie?

7.  Zal de Commissie om een nieuw onderhandelingsmandaat verzoeken of de herzieningsclausule activeren?

Ingediend: 17.10.2013

Doorgezonden: 21.10.2013

Uiterste datum beantwoording: 28.10.2013