Parlamentarno vprašanje - O-000115/2013Parlamentarno vprašanje
O-000115/2013

  Posodobitev trgovinskega poglavja sporazuma o gospodarskem partnerstvu, političnem usklajevanju in sodelovanju med EU in Mehiko

Vprašanje za ustni odgovor O-000115/2013
za Komisijo
Člen 115 poslovnika
Vital Moreira, George Sabin Cutaş
v imenu Odbora za mednarodno trgovino

Postopek : 2013/2818(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-000115/2013
Predložena besedila :
O-000115/2013 (B7-0101/2014)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

Sporazum o gospodarskem partnerstvu, političnem usklajevanju in sodelovanju med EU in Mehiko je začel veljati oktobra 2000. Od takrat se je okvir trgovinske politike spremenil. Mehika je sklenila številne trgovinske sporazume in se pridružila pogajanjem o čezpacifiškem partnerstvu, EU pa je sklenila celovitejše trgovinske sporazume in začela pogajanja s partnerji, kot sta ZDA in Kanada, o sporazumih, ki presegajo obseg in ambicije sedanjih trgovinskih stebrov sporazuma o gospodarskem partnerstvu, političnem usklajevanju in sodelovanju med EU in Mehiko. Na zadnjem srečanju skupnega odbora EU in Mehike 10. in 11. junija 2013 sta obe strani potrdili željo, da dodatno raziščeta možnosti za široko in celovito posodobitev trgovinskih stebrov svojega sporazuma.

1.  Kakšen je po mnenju Komisije vpliv sedanjih trgovinskih stebrov sporazuma na zmanjševanje revščine, družbeno kohezijo in okolje v Mehiki in v EU? Kakšen vpliv bi na ta področja imela morebitna posodobitev sporazuma?

2.  Kateri osrednji elementi bodo trgovinske stebre sporazuma uskladili s prostotrgovinskimi sporazumi, ki jih je EU nedavno sprejela, zagotovili največje koristi ter obravnavali nove izzive? Do katerih novih področij trga bi EU in Mehika najraje pridobili dostop?

3.  Ali se bo Komisija pogajala o vključitvi poglavja o trajnostnem razvoju, ki bo vključeval določbo o človekovih pravicah, s specifičnim zavezujočim mehanizmom za njegovo izvajanje?

4.  Kako bi bilo mogoče izboljšati poglavje o finančnih storitvah, ki ureja ustanovitve in naložbene tokove, da bi povečali sodelovanje med EU in Mehiko v boju proti nezakonitim finančnim dejavnostim na obeh straneh, tudi proti pranju denarja organiziranega kriminala in davčnim utajam?

5.  Glede na sedanjo udeležbo Komisije v pogajanjih o prostotrgovinskem sporazumu, kakšen je program delovne skupine, ki preučuje možnosti za posodobitev trgovinskih stebrov sporazuma o gospodarskem partnerstvu, političnem usklajevanju in sodelovanju med EU in Mehiko? Kakšen je realističen časovni okvir za pripravo pogajanj o posodobitvi tega sporazuma, sodelovanje pri teh pogajanjih in njihov zaključek?

6.  Kako namerava Komisija zagotoviti skladnost med posodobitvijo trgovinskih stebrov sporazuma med EU in Mehiko, čezatlantskim trgovinskim in naložbenim partnerstvom ter pogajanji o celovitem gospodarskem in trgovinskem sporazumu? Kakšno področje uporabe Komisija poleg tega predvideva za morebitne povezave med nadgrajenim trgovinskim poglavjem sporazuma o gospodarskem partnerstvu, političnem usklajevanju in sodelovanju med EU in Mehiko ter sporazumi z drugimi članicami Pacifiške zveze?

7.  Ali bo Komisija prosila za nov pogajalski mandat, ali pa bo uporabila klavzulo o pregledu?

Vloženo: 17.10.2013

Posredovano: 21.10.2013

Rok za odgovor: 28.10.2013