Parlamentsfråga - O-000115/2013Parlamentsfråga
O-000115/2013

  Modernisering av avtalet om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete mellan EU och Mexiko

17.10.2013

Fråga för muntligt besvarande O-000115/2013
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Vital Moreira, George Sabin Cutaş
för utskottet för internationell handel

Förfarande : 2013/2818(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-000115/2013
Ingivna texter :
O-000115/2013 (B7-0101/2014)
Omröstningar :
Antagna texter :

Avtalet om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete mellan EU och Mexiko trädde i kraft i oktober 2000. Sedan dess har handelspolitikens kontext förändrats: Mexiko har ingått flera handelsavtal och har anslutit sig till förhandlingarna om Stillahavssamarbetsorganet Trans-Pacific Partnership (TPP), medan EU har ingått mer omfattande handelsavtal och inlett förhandlingar med partner såsom Förenta staterna och Kanada, vilka sträcker sig långt bortom tillämpningsområdet och målen i de nuvarande handelspelarna i avtalet om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete mellan EU och Mexiko. Vid det senaste sammanträdet i den gemensamma kommittén EU–Mexiko den 10–11 juni 2013 bekräftade båda sidor att de ytterligare ville undersöka möjligheterna till en bred och omfattande modernisering av handelspelarna i sitt avtal.

1.  Vad anser kommissionen att de befintliga handelspelarna i avtalet mellan EU och Mexiko och dess potentiella modernisering har för effekt på fattigdomsminskningen, den sociala sammanhållningen och miljön i Mexiko och Europeiska unionen?

2.  Vilka nyckelfaktorer kommer att göra handelspelarna i avtalet mellan EU och Mexiko förenliga med EU:s aktuella frihandelsavtal samt ge de största fördelarna och ta itu med nya utmaningar? Vilka nya marknadsområden skulle EU och Mexiko vara mest intresserade av att få tillgång till?

3.  Kommer kommissionen att förhandla om införandet av ett avsnitt om hållbar utveckling, däribland en klausul om mänskliga rättigheter, med en konkret bindande mekanism för dess genomförande?

4.  Hur skulle avsnittet om finansiella tjänster – som reglerar etablering och investeringsflöden – kunna förbättras, i syfte att öka samarbetet mellan EU och Mexiko i kampen mot olaglig finansiell verksamhet på båda sidor, däribland penningtvätt från organiserad brottslighet och kampen mot skatteundandragande?

5.  Vad har arbetsgruppen för alternativ till modernisering av handelspelarna i avtalet om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete mellan EU och Mexiko för tidsplan, med hänsyn till kommissionens aktuella delaktighet i förhandlingarna om frihandelsavtal, och vad anser kommissionen skulle kunna vara en realistisk tidsplan för att förbereda, hålla och slutföra förhandlingar för att modernisera detta avtal?

6.  Hur tänker kommissionen se till att moderniseringen av handelspelarna i avtalet mellan EU och Mexiko blir förenlig med det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar samt förhandlingarna inom ramen för det övergripande avtalet om ekonomi och handel? Vad har kommissionen tänkt sig att de möjliga kopplingarna mellan den uppgraderade avdelningen om handel i avtalet mellan EU och Mexiko och avtalen med andra medlemmar i Stillahavsalliansen ska omfatta?

7.  Kommer kommissionen att söka ett nytt förhandlingsdirektiv eller aktivera översynsklausulen?

Ingiven: 17.10.2013

Vidarebefordrad: 21.10.2013

Sista svarsdag: 28.10.2013