Parlamentní otázka - O-000122/2013Parlamentní otázka
O-000122/2013

    Sdělení Komise k "Posilování sociálního rozměru hospodářské a měnové unie (HMU)"

  Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000122/2013
  Komisi
  článek 115 jednacího řádu
  Pervenche Berès
  za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

  Postup : 2013/2841(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  O-000122/2013
  Předložené texty :
  O-000122/2013 (B7-0524/2013)
  Hlasování :
  Přijaté texty :

  Od počátku současné ekonomické krize dochází v eurozóně k výraznému zvyšování nezaměstnanosti. Od roku 2011 se ovšem výdaje na sociální zabezpečení, které představují automatický stabilizátor systému, výrazně zmenšily. I když byly podniknuty zásadní kroky k posílení správy ekonomických záležitostí v EU, Evropa na krizi tvrdě doplatila jak v ekonomické, tak v sociální oblasti. Nezaměstnanost v EU dosáhla znepokojivé úrovně 26,6 milionu lidí. Práci nemá 23 % aktivních mladých lidí. Chudoba a sociální vyloučení neustále narůstá.

  1.  Domnívá se Komise, že analytický nástroj sociálních ukazatelů a ukazatelů zaměstnanosti by měl být doplněn systémem, který by odstartoval preventivní a nápravné kroky?

  2.  Domnívá se komise, že ukazatele navržené jako součást analytického nástroje sociálních ukazatelů a ukazatelů zaměstnanosti poskytují odpovídající přehled, který umožňuje náležité posouzení zaměstnanosti a sociální situace v členských státech? Jak hodlá Komise řádně zohlednit názor Parlamentu na vhodnost konkrétních ukazatelů?

  3.  Proč Komise stanovila limit 25 let u ukazatele, který se používá pro kalkulaci nezaměstnanosti mládeže, když iniciativa „Evropská záruka pro mladé lidi“ doporučuje limit 30 let?

  4.  Jak Komise zamýšlí zahrnout iniciativy navržené v jejím sdělení o sociálním rozměru HMU v roční analýze růstu na rok 2014?

  5.  Jakým způsobem zamýšlí Komise zhodnotit, zda sociální ukazatele a ukazatele zaměstnanosti nedosáhly současné znepokojující úrovně v kontextu chybějící reálné minimální úrovně sociální ochrany v EU?

  6.  V jaké míře Komise uznává, že jisté země eurozóny čelí specifickým sociálním výzvám?

  7.  Jak toto sdělení vloží na program jednání o dokončení skutečné HMU?

  8.  Kdy Komise předloží zelenou knihu o proveditelnosti a vhodnosti automatického stabilizátoru pro HMU?

  Předložení: 22.10.2013

  Postoupení: 24.10.2013

  Platné do: 31.10.2013