Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000122/2013Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000122/2013

  Meddelelse fra Kommissionen om 'Styrkelse af Den Økonomiske og Monetære Unions (ØMU) sociale dimension'

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000122/2013
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
Pervenche Berès
for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Procedure : 2013/2841(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000122/2013
Indgivne tekster :
O-000122/2013 (B7-0524/2013)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Siden krisens begyndelse har eurozonen oplevet en brat polarisering af arbejdsløsheden.  Rollen som automatisk stabilisator, der spilles af udgifterne til social sikring, er svækket markant siden 2011.  Selvom der er blevet taget betydelige skridt for at styrke EU's økonomiske forvaltning, har Europa betalt en meget høj økonomisk og social pris. Arbejdsløsheden i EU har nået en alarmerende højde af 26,6 millioner mennesker med en arbejdsløshed på 23 % blandt erhvervsaktive unge og en stadig stigende fattigdom og social udstødelse.

1.  Mener Kommissionen, at en resultattavle med beskæftigelsesmæssige og sociale indikatorer som et analyseredskab bør suppleres af et system, der sætter forebyggende og genoprettende foranstaltninger i gang?

2.  Mener Kommissionen, at de indikatorer, der er foreslået som del af resultattavlen, er tilstrækkelig omfattende til at vurdere beskæftigelsen og den sociale situation i medlemsstaterne korrekt? Hvordan agter Kommissionen at tage passende hensyn til Parlamentets syn på passende indikatorer?

3.  Hvorfor har Kommissionen sat en aldersgrænse på 25 år for at indgå i den indikator, der bruges til at beregne arbejdsløsheden blandt unge, når ungdomsgarantien fastsætter en frivillig grænse på 30 år?

4.  Hvordan agter Kommissionen at inkludere de initiativer, den foreslår i sin meddelelse om de sociale dimensioner af ØMU'en, i den årlige vækstundersøgelse for 2014?

5.  På hvilket grundlag agter Kommissionen at vurdere, hvorvidt bestemte beskæftigelsesmæssige og sociale indikatorer har nået et alarmerende niveau i betragtning af, at der mangler en reel social mindstebeskyttelse i EU?

6.  I hvilket omfang anerkender Kommissionen, at visse lande i eurozonen har specifikke sociale udfordringer?

7.  Hvordan bidrager meddelelsen til dagsordnen for gennemførelse af en ægte ØMU?

8.  Hvornår agter Kommissionen at præsentere en grønbog om, hvorvidt det er gennemførligt og ønskværdigt at få en automatisk stabilisator for ØMU'en?

Indgivet: 22.10.2013

Videresendt: 24.10.2013

Besvarelsesfrist: 31.10.2013