Parlamentná otázka - O-000122/2013Parlamentná otázka
O-000122/2013

  Oznámenie Komisie o posilnení sociálneho rozmeru hospodárskej a menovej únie (HMÚ)

Otázka na ústne zodpovedanie O-000122/2013
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Pervenche Berès
v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

Postup : 2013/2841(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000122/2013
Predkladané texty :
O-000122/2013 (B7-0524/2013)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Od začiatku krízy došlo v eurozóne k rýchlej polarizácii nezamestnanosti. Od roku 2011 sa značne oslabila úloha výdavkov na sociálne zabezpečenie ako automatického stabilizátora. Hoci sa na posilnenie správy ekonomických záležitostí v EÚ podnikli zásadné kroky, Európa zaplatila veľmi vysokú hospodársku i sociálnu cenu. Nezamestnanosť v EÚ dosiahla znepokojivú úroveň 26,6 milióna ľudí, pričom je nezamestnaných 23 % mladých ľudí a chudoba a sociálne vylúčenie naďalej narastajú.

Predložené: 22.10.2013

Postúpené: 24.10.2013

Termín na zodpovedanie: 31.10.2013