Парламентарни въпроси
PDF 61kWORD 29k
4 декември 2013 г.
O-000140/2013

Въпрос с искане за устен отговор O-000140/2013

до Комисията

Член 115 от Правилника за дейността

Traian Ungureanu, Marian-Jean Marinescu, Theodor Dumitru Stolojan, Richard Seeber, Csaba Őry, Andreas Schwab, Andrey Kovatchev, Elena Băsescu, Elena Oana Antonescu, Iosif Matula, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Manfred Weber

от името на групата PPE


  Относно: Зачитане на основното право на свободно движение за Румъния и България

Едно от най-важните постижения на Европейския съюз е правото на свободно движение. Силата на Съюза се представлява от държавите членки, които са изцяло обвързани с изпълнението на своите задължения и зачитането на основните права на ЕС. Изграждането на единния пазар на ЕС е водещ принцип, който е израз на политическата и социално-икономическата философия на европейската структура. Свободното движение на хора, работна ръка, капитали, услуги и стоки е гарантирано от Договорите, тъй като тези пет права са основополагащи за изграждането на единния пазар. Тези свободи не могат да бъдат разделяни, нито индивидуално преразглеждани.

На 1 януари 2014 г. временните ограничения за свободното движение на румънски и български работници ще бъдат премахнати. При все това в някои държави членки се провежда дебат относно възможността за продължаване на тези ограничения. Държавите членки, които изразиха дълбока загриженост и публично повдигнаха въпроса за запазването на ограниченията за Румъния и България, не успяха да представят данни в своя подкрепа. Един от най-силните гласове в това отношение е гласът на Обединеното кралство. Изграждането на единния пазар на ЕС чрез зачитане на основното право на свободно движение е придружено от някои задължения. Държавите членки не могат просто да се стремят към предимствата на единния пазар и да се възползват от тях, като същевременно пренебрегват своите отговорности. Действащото европейско законодателство съдържа предпазни разпоредби за предотвратяване на дисбаланси и на злоупотребата с произтичащите от членството права, независимо че съгласно обхвата на това законодателство няма възможност за въвеждането на нови мерки.

С оглед на гореизложеното би ли могла Комисията да отговори на следните въпроси:

1. Какви мерки са предвидени, за да не се допусне държавите членки да нарушат основните права на ЕС и да дискриминират Румъния и България, като се има предвид статията на министър-председателя Камерън във Файненшъл Таймс?

2. Счита ли Комисията, че е възможно да продължи процесът на интеграция в ЕС в момент, когато са застрашени взаимното уважение и признаването на произтичащите от членството права, като се има предвид неотдавнашното решение на британското правителство да прекрати отпускането на заеми за румънски и български студенти?

Внесен: 4.12.2013

Предаден: 6.12.2013

Краен срок за отговор: 13.12.2013

Език, на който е внесен въпросът: EN 
Правна информация - Политика за поверителност