Parlamenti kérdés - O-000145/2013Parlamenti kérdés
O-000145/2013

  Megvásárolható uniós állampolgárság

6.12.2013

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000145/2013
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 115. cikke
Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Jan Philipp Albrecht, Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Jean Lambert
a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében

2013. november 12-én a máltai parlament jogszabályt fogadott el, amely lehetővé teszi harmadik országok állampolgárai számára, hogy 650 000 euróért máltai állampolgárságot vásároljanak, ebből következően élhessenek a szabad mozgás jogával az Unión belül, és beléphessenek a schengeni térségbe.

Bár az állampolgársági kérdésekre vonatkozó döntések az egyes tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartoznak, problémás a máltai döntés, mivel a többi tagállammal való konzultáció nélkül teszi lehetővé új állampolgárok számára az Unión belüli utazást és a schengeni térség más részeibe történő belépést. Ezt az esetet ezért úgy is lehet értelmezni, hogy az ország visszaélt a tagság révén megszerzett jogaival, illetve hogy nem tartja tiszteletben a többi uniós tagállamot és a schengeni térség tagállamait.

Komoly aggodalmakat kelt továbbá ez a döntés a megkülönböztetés lehetőségét illetően is, mivel csak a leggazdagabb harmadik országbeli állampolgárok tudják majd megfizetni az állampolgárságot.

Nem világos továbbá, hogy vajon a máltai polgároknak származik-e hasznuk a fenti politikából, például az adószedés révén. Az állampolgárság nemcsak jogokkal, hanem kötelezettségekkel is jár, amelyeket esetleg a külföldi befektetőkön nem kérnek majd számon.

Végezetül a döntés felveti azt a kérdést is, hogy a máltai állampolgárság megszerzésének e módja nem veszélyezteti-e egyenesen magát az európai polgárság koncepcióját.

Tud-e választ adni a Bizottság arra a kérdésre, hogy a máltai parlament döntése tiszteletben tartja-e a Szerződéseket és a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódexet, illetve a megkülönböztetés tilalmának azokban lefektetett elvét?

Legalább öt másik tagállam (Spanyolország, Portugália, Lettország és Görögország) is felajánlotta a tartózkodási jogok eladását üzleti beruházásokért, ingatlanokért vagy államkötvényekért cserébe. Nyilatkozna-e a Bizottság a helyzettel kapcsolatban?

Előterjesztve: 6.12.2013

Továbbítva: 10.12.2013

A válaszadás határideje: 17.12.2013