Parlamentiniai klausimai
PDF 272kWORD 27k
2013 m. gruodžio 6 d.
O-000145/2013

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000145/2013

Komisijai

Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis

Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Jan Philipp Albrecht, Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Jean Lambert

Verts/ALE frakcijos vardu


  Tema:  Parduodama ES pilietybė

2013 m. lapkričio 12 d. Maltos Parlamentas priėmė įstatymą, kuriuo trečiųjų šalių gyventojams suteikiama galimybė už 650 tūkstančių eurų nusipirkti Maltos pilietybę ir tokiu būdu naudotis laisvo judėjimo teise ES ir Šengeno erdvėje.

Nors sprendimai dėl pilietybės priklauso išimtinei atskirų valstybių narių kompetencijai, Maltos sprendimas kelia problemų, nes teisė keliauti visoje ES ir patekti į kitą Šengeno erdvę naujiems piliečiams suteikiama nepasikonsultavus su kitomis valstybėmis narėmis. Todėl tai būtų galima laikyti piktnaudžiavimu teisėmis, kurias šalis gauna tapusi ES nare, ir nepagarba kitoms ES valstybėms narėms ir Šengeno erdvės šalims.

Sprendimas taip pat kelia didelių abejonių, susijusių su galima diskriminacija, nes pilietybę galės nusipirkti tik turtingiausi trečiųjų šalių piliečiai.

Be to, nėra aišku, ar Maltos piliečiams bus naudinga ši politika, pvz., renkant mokesčius. Pilietybė suteikia ne tik teises, bet ir prievoles, kurių užsienio investuotojai gali nesilaikyti.

Šis sprendimas kelia klausimų ir dėl to, ar tokiu būdu įgyjama Maltos pilietybė nesumenkina pačios ES pilietybės idėjos.

Gal Komisija galėtų paaiškinti, ar Maltos parlamento sprendimas nepažeidžia Sutarčių bei Šengeno sienų kodekso nuostatų ir juose nustatyto nediskriminacijos principo?

Ne mažiau kaip penkios kitos valstybės narės (Ispanija, Kipras, Portugalija, Latvija ir Graikija) taip pat siūlo įsigyti leidimo gyventi šalyje teises, jei bus investuojama į tų šalių verslą, įsigyjamas nekilnojamas turtas ar valstybės obligacijos. Ar Komisija galėtų pakomentuoti šią padėtį?

Pateikta: 6.12.2013

Perduota: 10.12.2013

Atsakyti iki: 17.12.2013

 

Klausimo originalo kalba: EN 
Teisinė informacija - Privatumo politika