Parlamentarno vprašanje - O-000145/2013Parlamentarno vprašanje
O-000145/2013

  Državljanstvo EU naprodaj

6.12.2013

Vprašanje za ustni odgovor O-000145/2013
za Komisijo
Člen 115 poslovnika
Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Jan Philipp Albrecht, Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Jean Lambert
v imenu skupine Verts/ALE

Malteški parlament je 12. novembra 2013 potrdil predlog zakona, ki državljanom tretjih držav dovoljuje, da za 650 000 EUR kupijo malteško državljanstvo, kar jim omogoča svobodno gibanje v EU in vstop v schengensko območje.

Odločitve o vprašanjih nacionalnosti in državljanstva so resda v izključni pristojnosti posameznih držav članic, vendar je odločitev Malte problematična zato, ker novim državljanom omogoča potovanje v Evropski uniji in vstop v schengensko območje, ne da bi se o tem posvetovala z drugimi državami članicami. Zato bi jo bilo mogoče razlagati kot zlorabo pravic, ki jih je omenjena država pridobila s članstvom, ter kot nespoštljivo do drugih držav članic EU in držav schengenskega območja.

Navedena odločitev zbuja veliko skrb tudi zaradi morebitne diskriminacije, saj bodo lahko državljanstvo kupili samo najbogatejši državljani tretjih držav.

Poleg tega ni jasno, ali bo ta politika koristila državljanom Malte, na primer prek pobiranja davkov. Državljanstvo ne prinaša zgolj pravic, temveč tudi dolžnosti, ki jih tuji vlagatelji morda ne bodo mogli izpolniti.

Navedena odločitev nazadnje odpira vprašanje, ali bo tak način pridobitve malteškega državljanstva oslabil koncept evropskega državljanstva.

Ali lahko Komisija pojasni, ali je odločitev malteškega parlamenta v skladu s črko Pogodb in zakonika o schengenskih mejah, pa tudi načelom nediskriminacije, ki je zapisano v njih?

Vsaj pet drugih držav članic (Španija, Ciper, Portugalska, Latvija in Grčija) prav tako ponuja pravico do bivanja v zameno za poslovne naložbe, nakup nepremičnin ali nakup državnih obveznic. Kaj lahko Komisija pove o tem?

Vloženo: 6.12.2013

Posredovano: 10.12.2013

Rok za odgovor: 17.12.2013