Postup : 2013/2988(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000148/2013

Předložené texty :

O-000148/2013 (B7-0103/2014)

Rozpravy :

PV 15/01/2014 - 21
CRE 15/01/2014 - 21

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 193kWORD 30k
19. prosince 2013
O-000148/2013

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000148/2013

Komisi

článek 115 jednacího řádu

Vital Moreira, María Auxiliadora Correa Zamora

za Výbor pro mezinárodní obchod


  Předmět:  EU-Chile: Ochod a obchodní záležitosti Dohody zakládající přidružení mezi ES a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé

 Odpověď na plenárním zasedání 

Dohoda o přidružení s Chilskou republikou byla podepsána dne 18. listopadu 2002 a plně vstoupila v platnost dne 1. března 2005. Její součástí jsou ustanovení o hospodářské spolupráci a dohoda o volném obchodu (část IV), která je prozatímně uplatňována od 1. února 2003. V uplynulém desetiletí Chile prokázalo, že je silným a důvěryhodným obchodním partnerem, a obchod se zbožím a službami i investice výrazně vzrostly. Chile je členem WTO, OECD, Tichomořské aliance (PA) a transpacifického partnerství (TPP) a účastníkem jednání o dohodě o obchodu službami (TISA).

Na páté vrcholné schůzce EU-Chile v listopadu 2012 se strany dohodly na tom, že „se budou zabývat možností modernizovat dohodu o přidružení po deseti letech“ jejího uplatňování. Stávající obchodní pilíř je široký a komplexní a přesahuje rámec závazků WTO. Komise nicméně zdůraznila, že vzhledem k nedávno podepsaným nebo sjednávaným dohodám o volném obchodu mezi EU a Latinskou Amerikou by tento pilíř mohl být nadbytečný. V této souvislosti obě strany zahájily rozhovory s cílem nalézt společné stanovisko, pokud jde o postup vedoucí k oboustranně uspokojivému výsledku. Aby měl Parlament lepší představu o aktuální situaci, žádá Komisi o zodpovězení následujících otázek:

1.  Může Komise poskytnout důkladné aktuální posouzení provádění obchodních, hospodářských a finančních ustanovení dohody o přidružení?

2.  Jaký zisk by měly obě strany z modernizace obchodního pilíře? Může v tomto ohledu Komise poskytnout konkrétní informace o obsahu chilského pracovního dokumentu o modernizaci dohody o přidružení? Uvažovala by Komise spíše o širším přístupu, který by vyžadoval nový mandát, o provedení revize podle jednotlivých odvětví, nebo o aktivaci doložky o vývoji?

3.  Je Komise spokojena se stávající působností opatření týkajících se práv duševního vlastnictví, veřejných zakázek, necelních překážek, sanitárních a fytosanitárních opatření a pravidel původu?

4.  Může Komise uvést odhadovaný dopad regionální hospodářské integrace Chile na obchodní vztahy?

5.  Jaké kroky byly podniknuty v oblasti hospodářské spolupráce a jaké synergie by byly významné pro evropské malé a střední podniky a průmyslová odvětví?

6.  Vykazuje faktické vytvoření smíšeného poradního výboru (JCC) podle článku 10 nějaké nedostatky?

7.  Jak hodlá Komise posílit kapitolu o udržitelném rozvoji a jiná ustanovení o lidských právech?

8.  Jak bude zlepšena kapitola o finančních službách s cílem uvést její ustanovení v soulad se stávajícími právními předpisy EU o dohledu nad bankami a paralelním bankovním systémem?

Předložení: 19.12.2013

Postoupení: 23.12.2013

Platné do: 30.12.2013

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN 
Právní upozornění - Ochrana soukromí