Menetlus : 2013/2988(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000148/2013

Esitatud tekstid :

O-000148/2013 (B7-0103/2014)

Arutelud :

PV 15/01/2014 - 21
CRE 15/01/2014 - 21

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 103kWORD 27k
19. detsember 2013
O-000148/2013

Suuliselt vastatav küsimus O-000148/2013

komisjonile

Kodukorra artikkel 115

Vital Moreira, María Auxiliadora Correa Zamora

Rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel


  Teema:  EL-Tšiili: ühelt poolt EÜ ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahel sõlmitud kaubandust ja kaubandusküsimusi käsitlev assotsieerimisleping

 Vastus täiskogul 

Assotsieerimisleping Tšiiliga sõlmiti 18. novembril 2002. aastal ning see jõustus täielikult 1. märtsil 2005. aastal. Leping hõlmab majanduskoostööd ja vabakaubanduspiirkondi käsitlevaid sätteid (IV osa), mida kohaldati ajutiselt 1. veebruarist 2003. aastal. Kogu viimase aastakümne jooksul on Tšiili tõestanud end kindla ja usaldusväärse kaubanduspartnerina ning kaupade ja teenuste vahetus ning investeeringud on märkimisväärselt suurenenud. Tšiili on Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO), Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD), Vaikse ookeani liidu (Pacific Alliance) ja Vaikse ookeani partnerluse (Trans-Pacific Partnership) liige ning osaleb teenustekaubanduse lepingu (TISA) läbirääkimistel.

2012. aasta novembris peetud ELi–Tšiili viiendal tippkohtumisel otsustasid pooled pärast assotsieerimislepingu kümneaastast rakendamist uurida võimalusi lepingu ajakohastamiseks. Praegune kaubandust käsitlev osa on WTO ees võetud kohustustest ulatuslikum ja laiahaardelisem. Euroopa Komisjon siiski rõhutas, et see võib olla vananenud, võrreldes ELi ja Ladina-Ameerika vahel hiljuti sõlmitud või läbirääkimistefaasis olevate vabakaubanduslepingutega. Seetõttu on osapooled alustanud läbirääkimisi, et püüda leida lähenemisviisi, mis aitaks jõuda mõlema poole jaoks sobiva lahenduseni. Et parlamendil oleks olukorrast laiem ülevaade, küsitakse komisjonilt järgmist:

1.  Kas komisjon võiks esitada assotsieerimislepingu kaubandus-, majandus- ja finantssätete rakendamise kohta tervikliku ja ajakohastatud hinnangu?

2.  Millist kasu tooks lepingu kaubandust käsitleva osa ajakohastamine mõlemale poolele? Kas komisjon võiks sellega seoses esitada täpset teavet assotsieerimislepingu ajakohastamist käsitleva Tšiili mitteametliku dokumendi kohta? Kas komisjon kaalub pigem uusi volitusi nõudvat laiemat lähenemisviisi või ülevaate koostamist valdkondade kaupa või arenguklausli kohaldamist?

3.  Kas komisjon on rahul intellektuaalomandiõiguse, riigihangete, mittetariifsete tõkete, sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete ja päritolureeglite praeguse ulatusega?

4.  Kas komisjon oskab hinnata Tšiili piirkondliku majandusintegratsiooni mõju kaubandussuhetele?

5.  Milliseid meetmeid on võetud majanduskoostöö valdkonnas ning millised sünergiad võiksid olla olulised Euroopa VKEde ja tööstussektori jaoks?

6.  Kas artiklis 10 ettenähtud nõuandekomisjoni tulemuslikul töölerakendamisel on olnud tagasilööke?

7.  Kuidas kavatseb komisjon tugevdada säästvat arengut käsitlevat peatükki ja inimõigusi käsitlevaid sätteid?

8.  Kuidas parandatakse finantsteenuseid käsitlevat peatükki, et viia see kooskõlla panganduse ja varipanganduse järelevalvet käsitlevate ELi praeguste õigusaktidega?

Esitatud: 19.12.2013

Edastatud: 23.12.2013

Vastuse tähtaeg: 30.12.2013

Keel, milles küsimus esitati: EN 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika