Procedūra : 2013/2988(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-000148/2013

Pateikti tekstai :

O-000148/2013 (B7-0103/2014)

Debatai :

PV 15/01/2014 - 21
CRE 15/01/2014 - 21

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Parlamentiniai klausimai
PDF 188kWORD 29k
2013 m. gruodžio 19 d.
O-000148/2013

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000148/2013

Komisijai

Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis

Vital Moreira, María Auxiliadora Correa Zamora

Tarptautinės prekybos komiteto vadu


  Tema:  ES ir Čilė: Susitarimo, kuriuo buvo įkurta EB bei jų valstybių narių ir Čilės asociacija, prekybos ir su prekyba susiję klausimai

 Atsakymas plenariniame posėdyje 

Asociacijos susitarimas su Čile buvo pasirašytas 2002 m. lapkričio 18 d. ir visiškai įsigaliojo 2005 m. kovo 1 d. Į sutartį įtrauktos ekonominio bendradarbiavimo nuostatos ir nuo 2003 m. vasario 1 d. laikinai taikyta LPZ (IV dalis). Per pastarąjį dešimtmetį Čilė įrodė, kad yra stipri ir patikima prekybos partnerė – jos prekių ir paslaugų prekyba bei investicijos pastebimai auga. Šalis yra PPO, EBPO, Ramiojo vandenyno aljanso, Partnerystės abipus Ramiojo vandenyno (angl. Trans-Pacific Partnership, TPP) narė ir šuo metu dalyvauja derybose dėl Prekybos paslaugomis susitarimo (angl. TISA).

Per 2012 m. lapkričio mėn. vykusį 5-ąjį ES ir Čilės aukščiausiojo lygio susitikimą šalys sutarė ieškoti galimybių po 10 įgyvendinimo metų atnaujinti asociacijos susitarimą. Šiuo metu prekybos ramstis yra platus ir visapusiškas – jis viršija įsipareigojimus PPO. Vis dėlto Komisija pabrėžė, kad susitarimas gali būti pasenęs, palyginti su ES laisvosios prekybos susitarimais, kurie jau yra pasirašyti su Lotynų Amerikos šalimis ar dėl kurių vis dar vyksta derybos. Todėl abi šalys pradėjo diskusijas, kad sutartų, kaip toliau siekti abiem pusėms priimtino rezultato. Kad Parlamentas geriau suprastų dabartinę padėtį, Komisijos prašoma pateikti atsakymus į toliau pateiktus klausimus.

1.  Ar Komisija galėtų pateikti išsamų naujausią asociacijos susitarimo prekybos, ekonomikos ir finansinių nuostatų įgyvendinimo įvertinimą?

2.  Kokie būtų abiem šalims naudingi atnaujinto prekybos ramsčio privalumai? Ar atsižvelgusi į tai Komisija galėtų pateikti konkrečios informacijos apie Čilės neoficialių dokumentų dėl asociacijos susitarimo atnaujinimo turinį? Ar Komisija verčiau svarstytų galimybę laikytis platesnio požiūrio, kuriam reikėtų naujų įgaliojimų, pagrįstų atskira kiekvieno sektoriaus peržiūra, ar naudotųsi galimo keitimo sąlyga?

3.  Ar Komisiją tenkina tai, kaip dabar taikomos intelektinės nuosavybės teisės, bendrosios muitų tarifų lengvatos, netarifinės kliūtys, sanitarinės ir fitosanitarinės priemonės ir kilmės taisyklės?

4.  Ar Komisija galėtų prognozuoti Čilės regioninės ekonominės integracijos poveikį prekybiniams santykiams?

5.  Kokių buvo imtasi ekonominio bendradarbiavimo veiksmų ir kurios sinergijos gali būti svarbios Europos MVĮ ir pramonės subjektams?

6.  Ar būta kokių nors nusižengimų steigiant 10 straipsnyje numatytą Jungtinį konsultacinį komitetą?

7.  Kokiu būdu Komisija stiprins skyrių dėl tvaraus vystymosi ir kitas nuostatas dėl žmogaus teisių?

8.  Kaip bus patobulintos skyriuje dėl finansinių paslaugų pateiktos nuostatos, kad jos atitiktų galiojančius ES teisės aktus dėl bankininkystės ir šešėlinės bankų sistemos priežiūros?

Pateikta: 19.12.2013

Perduota: 23.12.2013

Atsakyti iki: 30.12.2013

Klausimo originalo kalba: EN 
Teisinė informacija - Privatumo politika